Litteratur 2020

Syftet med upphandlingen är att förse upphandlande myndigheter med tryckt litteratur i form av böcker med eller utan biblioteksutrustning. Ramavtalet vänder sig till biblioteken, men även till upphandlande myndigheter som är i behov av litteratur.

Upphandlat ramavtal kommer att ersätta befintligt ramavtal Litteratur 2016.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar tryckta böcker på svenska och på utländska språk. Böckerna kan beställas med eller utan biblioteksutrustning, som exempelvis plastning och olika typer av etiketter. Målsättningen är ett ramavtal med brett utbud av litteratur, bra utrustning, god leveranskapacitet och förmånliga priser.

Var med i vår referensgrupp

För att kommande ramavtal ska bli bra och motsvara upphandlande myndigheters behov arbetar vi med referensgrupp. Vi söker deltagare till referensgrupp som har erfarenhet av att beställa litteratur till bibliotek eller inom annan verksamhet. Vi planerar att ha ett första möte med referensgruppen i maj där vi kommer diskutera hur det ser ut för upphandlande myndigheter idag och vad det finns för behov. Om du vill vara med i referensgruppen, anmäl dig här.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är påbörjad och under våren kommer förstudie genomföras. Vi beräknar att upphandlingen kommer annonseras i december 2020 och målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal i september 2021.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Utbildning och lärande

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ida Herbertson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 67
Skicka e-post

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Utbildning- och lärande. Du får nyheter och information via e-post.