Läromedel 2017

Läromedel är en självklar del i SKI:s basportfölj och nu gör vi en ny upphandling med SKL. Samarbetet ska leda till ett ramavtal med läromedel av hög kvalitet och pålitliga leverantörer. Då skolan har en skyldighet att ge alla elever pedagogisk hjälp på individens villkor efterfrågar vi ett varierat sortiment som tillmötesgår olika krav och förutsättningar.

Många använder det nuvarande ramavtalet, Läromedel 2014, som gäller till februari 2019. Med denna upphandling är ambitionen att ha ett nytt avtal på plats innan det gamla löper ut.

Om upphandlingen Läromedel 2017

Läromedel 2017 kommer tillgodose skolans behov av läromaterial och omfatta godkända pedagogiska produkter som finns på marknaden. Upphandlingen består av:

  • Tryckta läromedel
  • Digitala läromedel

För att följa utvecklingen lägger vi extra fokus på de digitala läromedlen.

Varför upphandlar vi läromedel?

Vi vill bidra till att kommunerna når målen i skolans läroplan. Därför behöver skolorna bra och kvalitetssäkrade produkter som kan möta kraven knutna till olika årsklasser och nivåer. Det är även viktigt att erbjuda varierande pedagogik. Elever har individuella sätt att ta till sig kunskap, även inom samma åldersgrupp.

Var med och påverka

Vi knyter gärna till oss extra kompetens under upphandlingen. Är du lärare och insatt i kravställning för både tryckta och digitala läromedel? Då är du varmt välkommen till vår avtalsgrupp. Anmäl dig till höger.

Tidplan för upphandlingen

Förstudien pågår. Vi planerar annonsera upphandlingen Q3 2018 och ramavtalet ska vara färdigt för avrop Q4 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Utbildning och lärande

Tipsa en vän

Kontaktperson

Camilla Stiller

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
031 7016201
Mobil:
072 2545957
:

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Utbildning- och lärande. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC