Konsulentstödd familjehemsvård 2019

Syftet med upphandlingen är att ta fram ett ramavtal för att tillgodose kommunernas behov av externa placeringar i konsulentstödd familjehemsvård. Upphandlingen görs i eget namn, vilket betyder att Inköpscentralen kommer att vara avtalspart och ansvarar för den allmänna uppföljningen av ramavtalet. Vi arbetar för att skapa en närmre dialog med kommuner, myndigheter och bransch för att utveckla avtalsområdet.

Kommande avtal ska ersätta nuvarande ramavtal Konsulentstödd familjehemsvård 2016. Befintligt avtal kommer att förlängas för att säkerställa att avtalslöshet inom området undviks.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar externa placeringar i konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga 0-17 år samt vuxna.

Vi har valt att upphandla konsulentstödd familjehemsvård för att underlätta för våra kunders arbete, då denna typ av upphandlingar är komplex och resurskrävande. Vi har arbetat inom området i flera år och har byggt upp specialistkompetens. Vi jobbar för att underlätta valet av verksamhet vid placeringstillfället efter individens behov. Vi tillhandahåller också en urvalsdatabas där jämförbar information och dokumentation från uppföljning med mera presenteras.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är annonserad, se annons här. Vi räknar med att avtalet ska vara på plats i tid innan det nuvarande avtalet löper ut september 2021.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2020-10-14
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Marta Ivis

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 49
Mobil:
072 889 91 70
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.