Inkasso- och påminnelsetjänster 2019

Syftet är att upphandla ett relevant och användarvänligt ramavtal som täcker in kommunernas, regionernas och dess bolags behov av inkassotjänster.

Information juni 2020

Upphandlingen är överprövad. Förvaltningsrätten har meddelat att en anbudsgivare inkommit med en ansökan om överprövning av upphandlingen till domstolen. Inköpscentralen är därför för närvarande förhindrad att ingå ramavtal.

Målnummer 9183-20

Information 7 maj 2020

Vi har efter ny genomgång av de inkomna anbuden funnit att det finns skäl att återkalla tilldelningsbeslutet från 2020-04-17. Nytt tilldelningsbeslut kommer fattas inom kort.

Vi planerar att de nya avtalen ska vara klara för avrop så snart som möjligt därefter. Befintligt ramavtal med Intrum löper ut 2021-02-12.

Om upphandlingen

Fokus i upphandlingen kommer att vara på hög lyckandegrad samtidigt som gäldenärerna ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede.

Upphandlingens exakta omfattning avgörs under förstudien men områden som kommer inkluderas är t.ex. inkassotjänster inom Sverige och utomlands, efterbevakning och tjänster i samband med myndighetsåtgärder.

Kommande avtal ska så småningom ersätta nuvarande avtal Inkassotjänster 2014.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är överprövad.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Finansiella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mattias Arvidsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 685 25 92
Mobil:
072 997 20 83
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.