Inkassotjänster 2019

Syftet är att upphandla ett relevant och användarvänligt ramavtal som täcker in kommunernas, regionernas och dess bolags behov av inkassotjänster.

Om upphandlingen

Fokus i upphandlingen kommer att vara på hög lyckandegrad samtidigt som gäldenärerna ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede.

Upphandlingens exakta omfattning avgörs under förstudien men områden som kommer inkluderas är t.ex. inkassotjänster inom Sverige och utomlands, efterbevakning och tjänster i samband med myndighetsåtgärder.

Kommande avtal ska så småningom ersätta nuvarande avtal Inkassotjänster 2014.

Leverantörsmöten 16/4 och 17/4 2019

För att skapa ett så bra förfrågningsunderlag som möjligt vill vi gärna träffa leverantörer för att få djupare förståelse om branschen och vad man bör tänka på när man upphandlar inkassotjänster. Därför bjuder vi in till enskilda leverantörsmöten den 16/4 och 17/4. Mötena beräknas ta 1,5-2 timmar och intresserade företag tilldelas en tid under en av dagarna. Det kommer tyvärr inte finnas möjlighet att önska specifika dagar eller tider.

Under mötena går vi igenom frågeställningar som skickas i god tid inför mötet så att det finns tid till förberedelse. Frågeställningarna berör huvudsakligen affärsmodeller, lyckandegrader, användarvänlighet vid avrop, systemstöd/digitalisering samt uppföljning. Deltagande företag får också möjlighet att redogöra för sin syn på upphandling av inkassotjänster samt trender och utvecklingsområden inom branschen.

Anmäl dig direkt till upphandlingsansvarige Mattias Arvidsson, kontaktuppgifter hittar du i högerspalten. Vi ser fram emot er anmälan!

Var med i vår avtalsgrupp

Har du erfarenhet av inkassotjänster och vill bidra med din kunskap i upphandlingen? Gå då med i vår avtalsgrupp genom att anmäla dig här.

Att delta i avtalsgruppen innebär en möjlighet att ta fram och konkretisera behov, önskemål samt kravställningar. Du förbinder dig inte till en massa arbete, utan kan bidra på det sätt som passar dig.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering planeras till Q3 2019. Det färdiga avtalet beräknas vara klart för avrop under Q1 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Finansiella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mattias Arvidsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Mobil:
0729972083
Skicka e-post

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC