Inkassotjänster 2019

Syftet är att upphandla ett relevant och användarvänligt ramavtal som täcker in kommunernas, regionernas och dess bolags behov av inkassotjänster.

Om upphandlingen

Fokus i upphandlingen kommer att vara på hög lyckandegrad samtidigt som gäldenärerna ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede.

Upphandlingens exakta omfattning avgörs under förstudien men områden som kommer inkluderas är t.ex. inkassotjänster inom Sverige och utomlands, efterbevakning och tjänster i samband med myndighetsåtgärder.

Kommande avtal ska så småningom ersätta nuvarande avtal Inkassotjänster 2014.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingsunderlaget har nu gått ut på extern remiss och kommer finnas tillgängligt i Tendsign här. Sista dag att inkomma med synpunkter i Tendsign är 2019-11-07.

Syftet med den externa remissen är att förankra det underlag som Inköpscentralen avser annonsera och säkerställa att det uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Annonsering planeras till Q3 2019. Det färdiga avtalet beräknas vara klart för avrop under Q1 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Finansiella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Pernilla Jönsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Mobil:
072-999 24 39
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.