Hyresmoduler 2018

Behovet av tillfälliga lokaler är stort ute i landet och upphandlingen Hyresmoduler 2018 ska ge avlastning. Kommande ramavtal kommer bestå av flera olika lokallösningar som överensstämmer med det verksamheterna behöver.

Upphandlingen ska ersätta det befintliga ramavtalet Förhyrning av lokaler 2014 som löper ut 2019-09-20.

Om upphandlingen Hyresmoduler 2018

Upphandlingen omfattar

- Kontorslokaler
- Bostäder
- Skola/förskolor
- Dusch/omklädningsmoduler
- Eventuellt särskilt boende eller äldreboenden

Modulerna anpassas utifrån aktuellt behov vid avrop.

För att upphandlingen ska resultera i ett användarvänligt ramavtal för vi samtal och förankrar beslut med branschen genom hela upphandlingsprocessen. Under förstudien tar vi bland annat ställning till hur markarbeten hanteras och om behovet finns av hyrköp. Vidare arbetas en tydligare avropsvägledning fram som ska stötta beställarna vid avrop.

Med vetskap om att den svenska leverantörsmarknaden består av ett antal företag med stora marknadsandelar välkomnar vi anbud från mindre aktörer, både inom och utanför Sverige.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är annonserad. Det färdiga ramavtalet beräknas vara klart för avrop Q3 2019.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2019-06-10
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Bygg och fastighet

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mårten Nyström Holm

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 - 709 55 31
Mobil:
072-884 56 58
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC