Hygienartiklar och städmaterial 2018

Syftet med upphandlingen av hygienartiklar och städmaterial är att tillhandahålla produkter för daglig användning inom sjukvård, kök, servering och rengöring. Produkterna ska leva upp till omfattande miljökrav.

Ramavtalet ersätter Hygien, papper och plastmaterial 2013 som gällde till mars 2019.

Information mars 2019: Information om överprövning av avtalsområde A - traditionellt sortiment

Upphandlingen Hygienartiklar och Städmaterial 2018 har överprövats vid Förvaltningsrätten i Stockholm (ref nr:10393), meddelande om detta gick ut i början av januari. Ansökan om överprövning gäller avtalsområde A - traditionellt sortiment där anbudet från sökande leverantör förkastades. Leverantören yrkar rättelse så att anbudet istället ska antas. Förvaltningsrättens målnummer är 28058-18.

En överprövning tar normalt mellan 3-6 månader och innebär att vi är avtalslösa från den 29 mars 2019 då nuvarande avtal löpte ut.

Avtalsområde B - miljöanpassat sortiment

Avtalsområde B är inte påverkat av överprövningen. Avtalet är tecknat och gäller från och med den 30 mars 2019. Läs mer om ramavtalet på vår webbsida Hygienartiklar och städmaterial 2018.

Säkra dina leveranser

Med anledning av överprövningen rekommenderar vi att ni som handlar på avtalet ser om det finns motsvarande produkter i sortimentet inom avtalsområde B – miljöanpassat sortiment.

Vi beklagar situationen och återkommer med information om status på överprövningen.

Om upphandlingen Hygienartiklar och städmaterial 2018

Upphandlingen är indelad i avtalsområde A – traditionellt sortiment och avtalsområde B – miljöanpassat sortiment. Produkter inom detta område är tillverkade av biobaserat material, biologiskt nedbrytbart material, returfiber eller returplast. Båda avtalsområden omfattar samtliga varugrupper i ramavtalet:

1. Torkpapper och servetter
2. Påsar och säckar
3. Handskar
4. Servering
5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial
8. Rengöringsmedel

Tidplan för upphandlingen

Avtalsområde B är tilldelat och avtal gäller som planerat med start 2019-03-30.

Avtalsområde A är överprövat. Överprövningen inkom i december 2018 och en överprövningsprocess tar normalt 3-6 månader. Information om processen uppdateras löpande på denna sida.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2018-10-15
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Förbrukningsmaterial

Tipsa en vän

Kontaktperson

Camilla Stiller

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
031 7016201
Mobil:
072 2545957
Skicka e-post
SKL Kommentus UC