Hygienartiklar och städmaterial 2018

Syftet med upphandlingen av hygienartiklar och städmaterial är att tillhandahålla produkter för daglig användning inom sjukvård, kök, servering och rengöring. Produkterna ska leva upp till omfattande miljökrav.

Kommande ramavtal ska ersätta Hygien, papper och plastmaterial 2013 som gäller till mars 2019.

Information februari 2019: Information om överprövning av avtalsområde A - traditionellt sortiment

Upphandlingen Hygienartiklar och Städmaterial 2018 har överprövats vid Förvaltningsrätten i Stockholm (ref nr:10393), meddelande om detta gick ut i början av januari. Ansökan om överprövning gäller avtalsområde A där anbudet från sökande leverantör förkastades. Leverantören yrkar rättelse så att anbudet istället ska antas.

En överprövning tar normalt mellan 3-6 månader och innebär att avtal troligen inte kan tecknas innan nuvarande avtal löper ut den 29 mars 2019.

Avtalsområde B - miljöanpassat sortiment

Avtalsområde B är inte påverkat av överprövningen. Tilldelning är klar och avtal kommer att tecknas som planerat med start den 30 mars 2019. Vi skickar ut påminnelse med Avtalsnytt när avtalsområde B är klart för avrop. Du kan redan nu gå in och läsa om leverantörernas utbud och priser på avtalsområde B här.

Säkra dina leveranser

Med anledning av överprövningen och förväntad handläggningstid enligt ovan rekommenderar vi att ni som handlar på avtalet

- omgående ser över ert beställningsbehov
- genomför beställningar på nuvarande ramavtal Hygien, papper och plastmaterial 2013 före avtalet löper ut den 2019-03-29.

Möjlighet finns även att titta på sortimentet inom avtalsområde B – miljöanpassat sortiment för kommande avtal Hygienartiklar och Städmaterial 2018. Avtalsområde B kommer att vara klart för avrop 2019-03-30. Läs mer här

Vi beklagar situationen och återkommer med information om status på överprövningen.

Om upphandlingen Hygienartiklar och städmaterial 2018

Upphandlingen är indelad i avtalsområde A – traditionellt sortiment och avtalsområde B – miljöanpassat sortiment. Produkter inom detta område är tillverkade av biobaserat material, biologiskt nedbrytbart material, returfiber eller returplast. Båda avtalsområden omfattar samtliga varugrupper i ramavtalet:

1. Torkpapper och servetter
2. Påsar och säckar
3. Handskar
4. Servering
5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial
8. Rengöringsmedel

Tidplan för upphandlingen

Avtalsområde B är tilldelat och avtal kommer att tecknas som planerat med start 2019-03-30.

Avtalsområde A är överprövat. Överprövningen inkom i december 2018 och en överprövningsprocess tar normalt 3-6 månader. Information om processen uppdateras löpande på denna sida.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2018-10-15
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Förbrukningsmaterial

Tipsa en vän

Kontaktperson

Camilla Stiller

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
031 7016201
Mobil:
072 2545957
Skicka e-post
SKL Kommentus UC