Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019

Kommuner, regioner och deras bolag har ett stort behov av att kunna avropa datorer, surfplattor och andra digitala arbetsredskap till sina arbetsplatser. Även allt fler elever använder datorer och surfplattor som en naturlig del i sin utbildning. Syftet med upphandlingen är att tillgodose avropande myndigheters behov av digitala arbetsredskap till kontoret eller skolan.

Bild på smart klocka, smart telefon, surfplatta och dator

Kommande avtal ska så småningom ersätta nuvarande avtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015. Befintligt avtal kommer att förlängas för att säkerställa att avtalslöshet inom området undviks.

Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019

Fokus i den nya upphandlingen ligger på hög användbarhet och enkelhet i avropsförfarandet. Oavsett vilka tekniska krav din organisation har på sina produkter ska ni kunna tillgodose dessa via ett avrop. Avropet ska vara lätt att genomföra, spara tid och resultera i att du får det du behöver. Det ska också bli enklare att ställa miljökrav.

Tidplan för upphandlingen

Då vi i förstudien har kommit fram till att ett dynamiskt inköpssystem i nuläget inte är lämpligt för avtalsområdet och att vi även ser behov av ett större arbete med miljö- och hållbarhetskrav, justeras beräknad avtalsstart till mars 2021. Befintligt avtal (Arbetsplatser och elevdatorer 2015) löper till 2021-07-04.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Magnus Wallbert

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 66
Mobil:
072 584 74 48
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.