Boknings- och bidragslösningar 2017

Många kommuner i Sverige har behov av ny boknings- och bidragslösning för kultur och fritid. Därför gör SKL Kommentus Inköpscentral och SKL tillsammans med 200 av landets kommuner en gemensam upphandling. Målet med kommande ramavtal är att bidra till en enklare och mer effektiv användning av i första hand kommunala kultur- och fritidsanläggningar.

Information januari 2019

Den tidigare upphandlingen avbröts i höstas i brist på giltiga anbud. Eftersom behovet av nya boknings- och bidragslösningar kvarstår, kommer en ny upphandling att påbörjas omgående.

Varför upphandlar vi den här typen av tjänst?

Upphandlingen syftar till att förenkla för de aktörer som vill använda sig av kommunens lokaler och anläggningar för kultur och fritid, och i förlängningen även kunna boka andra resurser i en kommun eller region. Naturligtvis ska även arbetet för kommunens personal förenklas genom tjänsten.

Genom tjänsten ska förbund, föreningar och privatpersoner kunna söka, boka och betala en aktivitet eller ett evenemang dygnet runt. Vidare kan bidrag sökas för genomförda aktiviteter.

Genom ramavtalet kommer administratörer inom bland annat den kommunala kultur- och fritidssektorn även att få tillgång till uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag.

Tidplan för upphandlingen

Målsättningen är att ramavtalet ska vara klart för avrop i juni 2019.

Upphandlingen kommer att ske genom ett öppet förfarande. Den allra största delen av det ursprungliga förfrågningsunderlaget används fortfarande men justeras utifrån de analyser som gjorts och de samtal som förts med leverantörer. Bland annat innebär det att kraven som är kopplade till den gemensamma API-tjänsten tas bort och att prismodellen ändras till att inte baseras på invånarantal.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Digitala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Tommy Bengtsson

Avtalsansvarig digitala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 20
Mobil:
072 450 01 27
Skicka e-post

Klara Diskay

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 84
Mobil:
072 584 74 50
Skicka e-post

Lovisa Jorikson Wahl

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 91
Mobil:
072 746 88 33
Skicka e-post
SKL Kommentus UC