Annonsförmedlingstjänster 2018

Syftet med upphandlingen Annonsförmedlingstjänster 2018 är att tillhandahålla hjälp vid annonsering. Annonsbyrån som står för tjänsten förmedlar annonser till passande medier för att nå rätt målgrupp. Användning av tjänsterna sparar såväl administrativ tid som pengar då annonseringskostnaderna investeras på bästa sätt.

Information september 2018: Upphandlingen avbruten, beslut sker januari 2019 om upphandlingen ska göras om

I juni 2018 ansökte två leverantörer om överprövning hos förvaltningsrätten. Enligt leverantörerna strider genomförandet av upphandlingen mot lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Leverantören i det ena målet anser bland annat att den vinnande leverantörens anbud borde ha förkastats på grund av onormalt lågt pris. Leverantören i det andra målet anser att deras anbud felaktigt har förkastats på grund av att anbudspriset var onormalt lågt. Målen i förvaltningsrätten har nummer 12678-18 respektive 12682-18.

Förvaltningsrätten förelade oss att svara på ansökan och att inte ingå avtal.

Vi har nu valt att avbryta upphandlingen. Vi kommer ta beslut i januari 2019 om upphandlingen ska göras om på nytt.

Om upphandlingen Annonsförmedlingstjänster 2018

Upphandlingen omfattar en tjänst där annonsbyrån förmedlar annonser till tryckt och digital media. Byrån väljer också typ av medier, riks- och lokaltäckande, för största genomslag på annonseringen. Tjänsten ska säkra annonsutrymme när det gäller platsannonser och liknande.

Annonsförmedlingstjänster i allmänhet innebär att annonsbyrån tar emot uppdrag från beställaren och därefter kontaktar passande medier. I samband med detta förhandlar man fram rabatter. Med upphandlingen vill vi ändra affärsmodellen till fasta priser per annons. Det vill säga pris per format, om annonsen är i färg eller svartvitt och så vidare. Prissättningen ska vara tydlig och enkel att förstå.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är avbruten. Beslut om den ska göras om fattas januari 2019.

Om upphandlingen

  • Status: Avbruten
  • Upphandlingsområde: Administrativa tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ylva Bergvall Granqvist

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 13
Mobil:
072 539 97 33
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom administrativa tjänster samt förbrukning, administration och kontor. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC