Annonsförmedlingstjänster 2018

Beslut har fattats att ramavtal för Annonsförmedlingstjänster 2018 inte kommer att förnyas. SKI ser samtidigt över möjligheten att täcka behovet av rekryteringsannonser genom ett annat avtal.

Information februari 2019: Annonsförmedlingstjänster 2018 förnyas inte

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har under hösten 2018 utrett möjligheterna att på nytt upphandla ramavtal för annonsförmedlingstjänster. Beslut har nu fattats att nytt ramavtal inte kommer att upphandlas. SKI ser samtidigt över möjligheten att täcka behovet av rekryteringsannonser genom ett annat avtal.

Utöver de upphandlingstekniska frågorna har SKIs utredning kommit fram till att det för närvarande saknas ekonomiska förutsättningar för ett nationellt ramavtal inom området. Vi grundar den bedömningen på att tidigare avtal har använts i relativt liten omfattning och utifrån ett avtagande intresse. Förmedling av rekryteringsannonser har utgjort en av de främsta annonstyperna i tidigare avtal och SKI ser nu över möjligheterna att täcka det behovet genom ett annat ramavtal.

Mot denna bakgrund har SKI beslutat att i dagsläget inte genomföra en ny nationell ramavtalsupphandling för annonsförmedlingstjänster. Annonsförmedlingstjänster tas därför bort från vår avtalsportfölj.

Information september 2018: Upphandlingen avbruten, beslut sker januari 2019 om upphandlingen ska göras om

I juni 2018 ansökte två leverantörer om överprövning hos förvaltningsrätten. Enligt leverantörerna strider genomförandet av upphandlingen mot lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Leverantören i det ena målet anser bland annat att den vinnande leverantörens anbud borde ha förkastats på grund av onormalt lågt pris. Leverantören i det andra målet anser att deras anbud felaktigt har förkastats på grund av att anbudspriset var onormalt lågt. Målen i förvaltningsrätten har nummer 12678-18 respektive 12682-18.

Förvaltningsrätten förelade oss att svara på ansökan och att inte ingå avtal.

Vi har nu valt att avbryta upphandlingen. Vi kommer ta beslut i januari 2019 om upphandlingen ska göras om på nytt.

Om upphandlingen

  • Status: Avbruten
  • Upphandlingsområde: HR och administrativa tjänster

Tipsa en vän

Fråga kundsupport

Har du frågor - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom kontor och förbrukning, dess varor och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC