Upphandlingskonsulttjänster

Vi hjälper dig med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Du kan få stöd med att ta fram komplett upphandlingsdokumentation eller delar av den, att sätta en affärs- och upphandlingsstrategi, få hjälp med en överprövning, påbörja en avtalsuppföljning och mycket mer.

Upphandlingsrätt

Juridiska tjänster inom upphandlingsrätt. Stöd i upphandlingsrättsliga processer.

Behöver du en interimkonsult?

Upphandlingsstöd genom konsultuppdrag - baserade på ditt specifika behov.

Få hjälp med avtalsuppföljning

Stöd vid avtalsuppföljning - följ upp avtalet och säkerställ att du får det du upphandlat.

Om våra upphandlingskonsulttjänster

Konsulttjänster inom offentlig upphandling. Hjälp i alla delar av upphandlingen: förstudie, affärsstrategi, framtagning av upphandlingsdokument, uppföljning, olika juridiska frågor med mera.

Utveckling och analys

Vi kan hjälpa din organisation med utvecklingsprojekt och analyser av er inköps-/upphandlingsverksamhet, era rutiner och processer för inköp eller analyser av andra strategiska inköpsfrågor

Anlita en upphandlingskonsult

Vill du anlita en av våra konsulter för ett uppdrag? Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Du kan få stöd med att ta fram komplett upphandlingsdokumentation, få hjälp med en överprövning, ta fram en affärs- och upphandlingsstrategi, påbörja en avtalsuppföljning och mycket mer.

Utbildning offentlig upphandling

Du vet väl att vi även har utbildningar inom offentlig upphandling

Läs mer och gör en bokning

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar

Läs mer

Affärsrådgivning och timbank

Lätt att köpa - lätt att använda, för dig som behöver kvalificerad rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor.

Läs mer
SKL Kommentus UC