Vår upphandlingsprocess

När vi upphandlar kommer vi gärna in i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen. Vår erfarenhet är att desto tidigare upphandlingskompetens kommer in desto större är påverkansgraden och större möjligheter till ett bra resultat. Vi kan om så önskas bistå med förstudie, marknadsanalys, analys av nuvarande avtal med mera för att kunna lägga upp upphandlingen på ett optimalt sätt.

När AffärsConcept bemannar ett uppdrag ser vi till att hitta rätt kompetens för era behov. Vi har många upphandlingskonsulter med många olika kompetenser och erfarenheter och har ambitionen att hittad de bästa för varje uppdrag. Vi har experter inom bland annat IT-upphandling, entreprenadupphandling, vårdupphandling, reklamupphandling med mera. Vi besitter upphandlingsjuridisk spetskompetens och kan alltid dra nytta av varandras expertis då våra konsulter jobbar nära varandra.

Väl genomarbetad process för upphandling

Vi har en tydlig och väl genomarbetad process för upphandling som vi ser till att gå igenom med dig som kund. Processen är inlagd i ett digitalt projekthanteringssystem i vilket vi arbetar med våra dokument för att säkerställa versionshantering och där olika moment bockas av att de utförts.

Våra konsulter anpassar sig sedan till era rutiner och arbetssätt om ni har särskilda önskemål.

Vi har även en rutin med kvalitetssäkring av de upphandlings- och beslutsdokument vi tar fram som innebär att ytterligare en upphandlingskonsult ska läsa igenom och granska dokumenten innan de publiceras. Kvalitetssäkringen dokumenteras även den i vårt projekthanteringssystem.