Vi upphandlar inom många specialisområden

AffärsConcept har lång erfarenhet av att att genomföra upphandlingar inom de flesta områden samt ta ett strategiskt grepp både innan och efter upphandlingen. Nedan kan du se några av de upphandlingsområden som vi är specialiserade inom.

Specialistområde – kreativa och intellektuella tjänster

Ett område som har extra stor erfarenhet inom är upphandling av olika tjänster där den kreativa förmågan står i centrum. Att köpa sådana tjänster kräver extra omsorg och erfarenhet.

Exempel på tjänster här som vi upphandlat mycket av är reklam, kommunikation, design, tekniska konsulter, arkitektur

Specialistområde – tjänstekoncession

AffärsConcept har stor erfarenhet av upphandling av koncessioner inom LUK. Även om LUK inte är lika detaljerad som LOU så är det ofta arbetat med att utforma avtalsvillkoren för en koncession en av de stora framgångsfaktorerna.

Exempel på koncessioner som vi arbetat med är måltidstjänster, restaurang, café.

Specialistområde – IT och digitalisering

Hela IT-sidan är ett av AffärsConcepts specialistområden. Vi har stor erfarenhet av upphandling av allt från komplexa driftavtal till hårdvara. Vi har varit delaktiga i flera av de allra största IT-upphandlingarna i Sverige.

Exempel på vad vi upphandlat är IT-drift, IT-system som tjänst, IT-system som produkt, IT-konsulter hårdvara och skoldatorer.

Specialistområde – entreprenad och bygg

Inom byggområdet har vi särskild stor fackkunskap och erfarenhet. Vi har genomfört entreprenadupphandlingar av allt från mycket stora nyproduktionsprojekt till ramavtal för olika byggtjänster. Vi har stor kunskap om standardavtalen och hjälpmedlen inom området som AB, ABT och AMA. Vi behärskar även Aff-dokumenten för fastighetsupphandlingar.

Exempel på vad vi ofta upphandlar är nyproduktion, ombyggnader, väg och anläggning, VA, ramavtal, partnering och samverkansentreprenader, fastighetsskötsel

Specialistområde – förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog

Att göra en så bra som affär som möjligt är alltid i fokus när vi hjälper till. Ofta kan det vara svårt att veta vad olika krav och specifikationer kostar – vad är kostnadsdrivande och inte? Genom ett förfarande som medger möjligheter att föra dialog med leverantörerna om detta ger ofta ett mer optimerat resultat. AffärsConcept har genomfört många upphandlingar inte bara inom LUF utan även LOU som förhandlat förfarande och har även gjort flertalet konkurrenspräglade dialoger. Vi har stor erfarenhet för att kunna guida er rätt kring vilket förfarande som passar bäst för er upphandling och sedan för av hur dessa upphandlingar kan läggas upp för att få ett bra förhandlingsutrymme.

AffärsConcept upphandlar mycket mer än så

Vi har erfarenhet av de flesta upphandlingsområden och utöver nämnda specialistområden så upphandlar vi dessutom:

  • varor
  • tekniska produkter
  • utbildning
  • transporter
  • städning
  • vård och omsorg
  • med flera.