Gör dina inköp till en ledningsfråga

Det är ingen nyhet att våra offentliga inköp representerar stora värden, både i pengar och i den nytta de tillför verksamheterna. Men har ni rätt förutsättningar för att göra målinriktade inköp? AffärsConcept hjälper er att komma igång och sätta rätt strategier för långsiktig och effektiv försörjning.

 • Strategiskt inköp
  AffärsConcepts kompetenta affärsrådgivare hjälper dig kartlägga hela försörjningsprocessen.
 • Vilka beslut ligger till grund för dina inköp?
  De beslut som föregår ett inköp är ofta omedvetna handlingar eller en del av andra processer. AffärsConcepts affärsrådgivare guidar dig och ger dig smarta verktyg för att synliggöra dem.
 • Försörjningsmodellen lägger grunden för vassa inköpsbeslut
  Höj kvaliteten på leveranserna och nyttan för verksamheten med AffärsConcepts försörjningsmodell.
Fråga oss vad vi kan hjälpa dig med!

 

Om du behöver ett bollplank, upphandlingsstöd eller hjälp med utbildning - för att ta verksamheten ett steg mot en sammanhängande process för strategiska inköp, tveka inte en sekund, slå en signal till Charlotte eller Torbjörn eller fyll i formuläret här. Så tar vi ett möte och ser var vi landar.

 

De beslut, val och handlingar som föregår ett inköp är ofta dolda, omedvetna eller en del av andra processer och sammanhang. Besluten kanske togs i budgetarbetet eller i verksamhetsplaneringen utan någon synlig koppling till den övergripande försörjningsprocessen och uppsatta mål.

AffärsConcept kan bland annat hjälpa er med

 • att synliggöra och analysera de beslut som era inköp grundar sig på.
 • försörjningsmanagement för en genomlysning av er inköps-/upphandlingsverksamhet.
 • att hitta er röda tråd från behov till inköp och vidare till uppföljning.
 • att upprätta försörjnings-, inköps- och upphandlingsstrategi.
 • framtagning av organisationsspecifika mål, policys och riktlinjer.
 • målanalys, spendanalys och kategoristyrning.

Försörjningsmodellen lägger grunden för vassa beslut och uppföljning

AffärsConcept arbetar utifrån en försörjningsmodell som baseras på vår mångåriga erfarenhet av var i kedjan besluten sker. Försörjningsmodellen kan verka komplex – men enkel och självklar när den väl är på plats. I slutändan är det hur väl en organisation arbetar utifrån försörjningsmodellen som avgör kvaliteten på leveranserna och nyttan för verksamheten.

Vår försörjningsmodell ligger till grund för AffärsConcepts rådgivning och tjänster – hör av dig så pratar vi vidare om hur vi tillsammans löser just era utmaningar.

Hör av dig!

Om du har frågor, slå en signal till Torbjörn eller Charlotte.

Torbjörn Gideskog              Charlotte Murray
Tel: 08-709 55 09              Tel: 08-709 55 35

Utbildningar inom offentlig upphandling

Vi har diplomutbildningar och kortare utbildningar inom offentlig upphandling, från grundnivå till avancerad. Vi kan också hålla skräddarsydda utbildningar hos er, eller varför inte kombinera ett uppdrag med utbildning? 

Tipsa en vän