Vi tar ansvar för hållbarhet

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet i upphandling. För oss är det viktigt att bedriva ett proaktivt hållbarhetsarbete så att vi kan stödja våra kunder i att minska deras miljömässiga och sociala fotavtryck.

Hållbar upphandling

Hand vattnar ett frö

Vi strävar efter att minska negativa effekter på miljö, hälsa och arbetsvillkor i våra upphandlingar. Vi följer även upp om kraven efterlevs under avtalstid.

Till hållbar upphandling

Sociala krav

Fabrik

Vi främjar en hållbar utveckling och verkar för att de varor och tjänster som ni köper är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. 

Till sociala krav i våra ramavtal

Hållbarhetskollen

Hållbarhetskollen ger er möjlighet att ta del av samordnade uppföljningar av etiska och sociala krav. Tjänsten är kostnadsfri för våra kunder.

Till Hållbarhetskollen

Kemkollen

Kemkollen följer upp era kemikaliekrav, utifrån prioriterade fokusområden, som ni ställt i egna avtal. Tjänsten är kostnadsfri för våra kunder.

Till Kemkollen

Vi lägger stort fokus på att ställa miljökrav och sociala krav i alla ramavtalsupphandlingar där vi anser att det är relevant. Eftersom vi upphandlar ramavtal åt många av våra medlemmar, kan vi göra stor skillnad på det fotavtryck som dessa upphandlingar lämnar. Vi följer systematiskt upp kraven under avtalstiden för att säkerställa att upphandlade varor och tjänster håller utlovad miljö- och social prestanda och att eventuella brister åtgärdas.

Hållbarhet i konsultverksamheten

Även vår konsultverksamhet utgör en betydande del av vårt hållbarhetsarbete. De råd vi ger och de upphandlingar vi genomför ute hos kunder kan få stor betydelse för deras totala miljö- och sociala påverkan. Därför tar vi alltid upp dessa frågor med våra kunder och föreslår hållbara lösningar. Vi hjälper även till med allt från analys och kravställande till verifiering och uppföljning av miljö och sociala krav.

Utbildning inom hållbarhet

Utöver detta erbjuder vi också utbildning inom hållbarhet. Utbildningen är en heldag och handlar om hur man ställer miljö och sociala krav i upphandling. Vi har även med hållbarhetsfrågor som enskilda pass i våra övriga utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer.
Alla våra tryckta produkter är framställda av miljöcertifierade och svanen-godkända tryckerier.

Hållbar arbetsplats

Givetvis arbetar vi ständigt med hållbarhetsfrågor även på vår arbetsplats. Bland annat genom att minska energianvändningen och att välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt till våra kontor. I största möjliga mån och där det är möjligt, tillämpar vi resefria möten. Vi strävar också mot en jämställd arbetsplats där alla oavsett kön, ursprung och sexuell läggning har samma möjligheter och rättigheter.

Hållbarhetskollen

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet

Under 2020 har vi kartlagt vårt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling, så att kunder och leverantörer tydligt ska kunna se vilka hänsyn vi tagit. Läs mer om detta, och mycket annat, i vår hållbarhetsrapport för 2020.