Styrelser

SKL Kommentus består av ett moderbolag och tre dotterbolag. Här hittar du styrelsernas sammansättning för alla bolagen.

Kontakt

Emilia Broniarczyk

Emilia Broniarczyk

Ledningsassistent och kommunikatör, SKL Kommentus, Föräldraledig
Tel:
08 709 59 22
Mobil:
070 386 55 79
Skicka e-post

SKL Kommentus

 • Johnny Magnusson, Göteborg Kommun - Ordförande
 • Anders Teljebäck, Västerås Stad - Vice Ordförande
 • Lena Dahl, SKR
 • Roger Tiefensee, Flen Kommun
 • Elin Norén, Region Dalarna
 • Åsa Granat, Borlänge Kommun
 • Rickard Simonsson, Region Örebro

SKL Kommentus Inköpscentral

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell (ordf.), VD, SKL Kommentus
 • Ragna Forslund, chef inköp och upphandling, Stockholms läns landsting
 • Germund Persson, avdelningschef juridik, SKR
 • Peter Söderström, områdeschef Koncerninköp, Västra Götalandsregionen
 • Petter Karlsson, inköpsledare, Gävle
 • Jenny Birkestad, avdelningschef digitalisering, SKR
 • Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun

AffärsConcept

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell (ordf), VD, SKL Kommentus
 • Torbjörn Gideskog, chef inköpsservice, SKL Kommentus
 • Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKR
 • Johan Söderström, LTCS

SKL Kommentus Media

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell (ordf.), VD, SKL Kommentus 
 • Charlotta Hemgren, sektionschef, avd för Kommunikation, SKR, ledamot
 • Caroline Olsson, sektionschef, avd för arbetsgivarpoliktik, SKR, ledamot
 • Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, SKR, ledamot
 • Peter Skyhag, kommunikatör, SKR, suppleant
 • Tomas Björck, arbetsrättsjurist, SKR, suppleant