Styrelser

SKL Kommentus består av ett moderbolag och tre dotterbolag. Här hittar du styrelsernas sammansättning för alla bolagen. .

Kontakt

Emilia Broniarczyk

Ledningsassistent, SKL Kommentus
Tel:
08-709 59 22
Mobil:
070-386 55 79
Skicka e-post

SKL Kommentus

 • Johnny Magnusson, Göteborg Kommun - Ordförande
 • Anders Teljebäck, Västerås Stad - Vice Ordförande
 • Lena Dahl, SKL
 • Lena Dahlstedt, Nacka Kommun
 • Roger Tiefensee, Flen Kommun
 • Elin Norén, Region Dalarna
 • Agneta Jansmyr, Region Jönköping

SKL Kommentus Inköpscentral

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell (ordf.), VD, SKL Kommentus
 • Ragna Forslund, chef inköp och upphandling, Stockholms läns landsting
 • Germund Persson, avdelningschef juridik, SKL
 • Peter Söderström, områdeschef Koncerninköp, Västra Götalandsregionen
 • Petter Karlsson, Region Uppsala
 • Jenny Birkestad, avdelningschef digitalisering, SKL
 • Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun

AffärsConcept

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell (ordf), VD, SKL Kommentus
 • Caroline Hagberg, Utvecklingschef och vice VD, SKL Kommentus
 • Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKL
 • Peter Dahl, VD, Valrex
 • Johan Söderström, LTCS

SKL Kommentus Media

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell (ordf.), VD, SKL Kommentus 
 • Charlotta Hemgren, sektionschef, avd för Kommunikation, SKL, ledamot
 • Caroline Olsson, sektionschef, avd för arbetsgivarpoliktik, SKL, ledamot
 • Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, SKL, ledamot
 • Peter Skyhag, kommunikatör, SKL, suppleant
 • Tomas Björck, arbetsrättsjurist, SKL, suppleant