SKL Kommentus Inköpscentral

Vi är en nationell inköpscentral med fokus på att förenkla våra kunders vardag och genom våra ramavtal leverera nytta till alla som bor i Sverige.

På SKL Kommentus Inköpscentral upphandlar vi nationella ramavtal åt i huvudsak kommuner och landsting - både i eget namn eller som ombud åt flera upphandlande myndigheter. Vi strävar efter att alla våra tjänster ska vara bra, inte bara i sitt affärsmässiga innehåll, utan även ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. Det är därför vi strävar efter att erbjuda nationella ramavtal som både underlättar våra kunders arbete samt bidrar till bättre hållbarhet och ett mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Hållbarhet ökar samhällsnyttan.

Vi har en hållbarhetsavdelning som säkerställer att hållbarhet väger tungt i alla våra avtal. Dessutom driver vi Hållbarhetskollen – en tjänst där vi hjälper dig som kund att följa upp att leverantörerna uppfyller sociala och etiska krav i upphandlade avtal.

Specialistkompetens genom kategoristyrning

Genom kategoristyrning bygger vi kunskap inom våra områden och ramavtal för att klara av att vara riktigt vassa och relevanta inom våra specifika ramavtalskategorier.

Stockholms Inköpscentral (STIC)

STIC levererar ramavtal till ett antal stockholmskommuner som slagit sig samman för att tillsammans med oss bättre nyttja resurser i planerade och samordnade upphandlingar.

Kommentarer (1)

Anette Sandström

1. Skrivet den 13 november 2018 kl. 12.44

Finns det tillgänglig statistik på nationsnivå på hur många trygghetslarm respektive kommun har inom ordinärt boende?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Anette Sandström
Utredningssekreterare
Socialförvaltningen
Kumla kommun

Skriv en kommentar