SKL Kommentus Inköpscentral

Vi vill underlätta vardagen för våra kunder, frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle. Därför hjälper vi kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal.

Kundsupport, Hannele Söderholm

På SKL Kommentus Inköpscentral upphandlar vi nationella ramavtal åt i huvudsak kommuner och regioner - både i eget namn eller som ombud åt flera upphandlande myndigheter. Vi strävar efter att alla våra tjänster ska vara bra, inte bara i sitt affärsmässiga innehåll, utan även ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. Det är därför vi strävar efter att erbjuda nationella ramavtal som både underlättar våra kunders arbete samt bidrar till bättre hållbarhet och ett mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Hållbarhet ökar samhällsnyttan

Vi har en hållbarhetsavdelning som säkerställer att hållbarhet väger tungt i alla våra avtal. Dessutom driver vi Hållbarhetskollen – en tjänst där vi hjälper dig som kund att följa upp att leverantörerna uppfyller sociala och etiska krav i upphandlade avtal.

Specialistkompetens genom kategoristyrning

Genom kategoristyrning bygger vi kunskap inom våra områden och ramavtal för att klara av att vara riktigt vassa och relevanta inom våra specifika ramavtalskategorier.

Stockholms Inköpscentral (STIC)

STIC levererar ramavtal till ett antal stockholmskommuner som slagit sig samman för att tillsammans med oss bättre nyttja resurser i planerade och samordnade upphandlingar.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar