SKL Kommentus Inköpscentral

På Inköpscentralen vill vi underlätta vardagen för våra kunder, frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle. Därför hjälper vi kommuner och regioner med strategisk försörjning, ramavtal och dynamiska inköpssystem. Vi använder en generisk strategisk försörjningsmodell för att synliggöra nyttorna i de ramavtal och dynamiska Inköpssystem vi erbjuder alla SKRs medlemmar och deras bolag.

Kundsupport, Hannele Söderholm

På SKL Kommentus Inköpscentral upphandlar vi nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt i huvudsak kommuner och regioner - både i eget namn eller som ombud åt flera upphandlande myndigheter. Vi strävar efter att alla våra tjänster ska vara bra, inte bara i sitt affärsmässiga innehåll, utan även ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. Det är därför vi strävar efter att erbjuda nationella ramavtal och DIS som både underlättar våra kunders arbete samt bidrar till bättre hållbarhet och ett mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Hållbarhet ökar samhällsnyttan

Vi har en hållbarhetsavdelning som säkerställer att hållbarhet väger tungt i alla våra avtal. Dessutom driver vi Hållbarhetskollen – en tjänst där vi hjälper dig som kund att följa upp att leverantörerna uppfyller sociala och etiska krav i upphandlade avtal.

Specialistkompetens genom kategoristyrning

Genom kategoristyrning bygger vi kunskap inom våra områden, ramavtal och DIS för att klara av att vara riktigt vassa och relevanta inom våra specifika ramavtalskategorier.

Stockholms Inköpscentral (STIC)

STIC levererar ramavtal till ett antal stockholmskommuner som slagit sig samman för att tillsammans med oss bättre nyttja resurser i planerade och samordnade upphandlingar.

Omvärldsbevakning

Vi lever i en föränderlig värld och för att kunna erbjuda hållbara, robusta leveranskedjor måste vi på Inköpscentralen förstå inte bara vad som händer nu utan även vad som kan hända en bit in i framtiden – oavsett om det gäller nya produkter och tjänster, marknadsutvecklingen eller beredskapsfrågor. Därför arbetar vi aktivt med omvärldsanalys tillsammans med SKR, våra kunder, leverantörer & branschorganisationer, akademi, statliga organisationer och EU.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar