Medarbetare

Här hittar du samtliga medarbetare på SKL Kommentus och deras kontaktuppgifter. Du kan sortera medarbetarna utifrån koncern och dotterbolag samt arbetsområden.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Alex Lantz

  Avtalscontroller, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 7095516
  Mobil:
  072 2545916
  E-post:
  Skicka här
 • Andreas Holmer

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  0729994281
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Borgstedt

  Kontorsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  087095557
  Mobil:
  0728899195
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Hankers

  Digital kommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 50
  Mobil:
  072 539 97 42
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Lantz

  Kommunikatör, SKL Kommentus, Föräldraledig

  Telefon:
  08 709 55 45
  Mobil:
  072 997 20 59
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Larsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 30
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Löfström

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköscentral

  Telefon:
  Mobil:
  0729994270
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Persson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 06
  Mobil:
  072 746 88 25
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Törnqvist

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Skåne, Blekinge, Gotland, Kronoberg och Kalmar

  Telefon:
  040 661 62 10
  Mobil:
  072 503 73 13
  E-post:
  Skicka här
 • Annelie Dufva

  Projektledare, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 12
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Annelie Khaldi

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 55 04
  Mobil:
  076 125 19 22
  E-post:
  Skicka här
 • Annika Winter

  Operativ ekonomichef

  Telefon:
  08-709 59 71
  Mobil:
  072-997 20 58
  E-post:
  Skicka här
 • Arian Mandegari

  Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 01
  Mobil:
  072 746 88 37
  E-post:
  Skicka här
 • Ayeh Arya

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 - 709 55 25
  Mobil:
  072-567 66 52
  E-post:
  Skicka här

  Ayeh arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning och stöd vid överprövningar. Hon genomför både varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster samt IT-relaterade produkter och tjänster. Hon har mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet, landsting och kommun. Ayeh är jurist med inriktning mot offentlig rätt.

 • Biljana Svensson

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 07095517
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Camilla Nilsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 64
  Mobil:
  072 217 96 04
  E-post:
  Skicka här

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Hennes fokusområde innefattar upphandlingar inom bl.a. bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Hon har mångårig erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, projektledning, standardavtalen (AB 04, ABT 06, ABK 09), utformning och tolkning av kontrakt samt tvistelösning inom aktuella områden. Camilla har juristexamen från Stockholms universitet.

 • Camilla Stiller

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  031 7016201
  Mobil:
  072 2545957
  E-post:
  Skicka här

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning och har stor erfarenhet av upphandling inom universitet, kommun och inköpscentral. Hon har främst erfarenhet av upphandling av varor och tjänster inom LOU, med gedigen erfarenhet av projektledning, avtalsförvaltning och e-handel. Camilla har en magisterexamen inom naturvetenskap och är certifierad upphandlare

 • Carina Norgren

  Ekonomi- och HR-chef, Ledning, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 43
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Carl-Erik Ewerthz

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  Skicka här

  Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet

 • Caroline Hagberg

  Utvecklingschef och vice VD, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 23
  Mobil:
  072 503 73 19
  E-post:
  Skicka här

  Caroline har gedigen erfarenhet från konsultverksamhet inom privat och offentlig verksamhet och ansvarar för arbetsledning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet och har lång erfarenhet av projektledning. Caroline har en Marknadsekonomexamen från Berghs School of Communication och en MBA från Företagsekonomiska institutet i Stockholm.

 • Caroline Paues

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Caroline Tottie

  Kategoriansvarig förbrukning, administration och kontor, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 76
  Mobil:
  076 125 19 42
  E-post:
  Skicka här
 • Cassandra Schön

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 77
  Mobil:
  072 534 82 78
  E-post:
  Skicka här

  Cassandra arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Cassandra Schön

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 77
  Mobil:
  072 534 82 78
  E-post:
  Skicka här

  Cassandra arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Catharina Birck Holm

  Redovisningsansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 60
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Cecilia Gerger

  Kommunikationschef, Ledning, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 05
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Cen Chen

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  Skicka här

  Cen arbetar med upphandling och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, medicinskteknisk utrustning, vårdprodukter och IT-system. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och en dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring samt affärsengelska.

 • Charlotte Dagnäs

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 86
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Charlotte Jonasson

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral (STIC)

  Telefon:
  Mobil:
  072-370 41 19
  E-post:
  Skicka här
 • Charlotte Murray

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  Skicka här

  Charlotte har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Dessutom har hon omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar samt leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Christian Nilsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 21
  Mobil:
  072 539 97 43
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Ebbersten

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  087095546
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Hedlycke

  Metod- och processansvarig

  Telefon:
  072-567 66 46
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Öhlund

  Avtalsansvarig förbrukningsmaterial, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 35
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Christoffer Steen Lagerstam

  Upphandlingkonsult

  Telefon:
  08 - 709 59 20
  Mobil:
  072 567 66 34
  E-post:
  Skicka här

  Christoffer arbetar med upphandling och rådgivning och genomför främst upphandlingar av varor och tjänster. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Daniel Brynolf

  Upphandlingskonsult

  Telefon:
  08 - 709 59 45
  Mobil:
  072-999 24 23
  E-post:
  Skicka här

  Daniel arbetar med upphandling, utredningar, överprövning och rådgivning. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Daniel Fredriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  Skicka här

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Daniel Yousefi

  HR-ansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 93
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • David Vestberg

  Kategoriansvarig fastighetsnära varor och tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08-709 55 64
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Delia Ander

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 - 709 66 12
  Mobil:
  072 884 56 51
  E-post:
  Skicka här

  Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

 • Ebba Bertilsdotter

  Regionchef, region syd, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  Skicka här
 • Ebba Melchior

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  072-999 24 18
  Mobil:
  031-701 66 90
  E-post:
  Skicka här
 • Elena Tringolo

  Business Controller, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095915
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Elham Ali

  Inköpare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Elin Entin

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  0317016692
  Mobil:
  0728899161
  E-post:
  Skicka här

  Elin har erfarenhet av att genomföra upphandlingar av både varor och tjänster och har flerårig erfarenhet som upphandlare inom försörjningssektorn. Elin har erfarenhet av att ansvara för hela upphandlingsprocessen, från behovsanalys, marknadsundersökning, framtagning av kravspecifikation och förfrågningsunderlag, hantera frågor och svar, till att kvalificera leverantörer, kvalitetssäkra offererade varor och tjänster och vidare till tilldelning och avtalsskrivning. Elin har även stor erfarenhet av avtalsförvaltning, uppföljning av avtal och förhandling.

  Elin är van att identifiera och initiera behov av upphandling och lägger stor vikt vid att bidra till affärsmässiga avtal. Elin har genomfört publicerade upphandlingar främst genom förhandlat- och förenklat förfarande enligt LUF och hon har erfarenhet av att göra förnyade konkurrensutsättningar på ramavtal framtagna av den egna organisationen likväl som ramavtal upphandlade av andra inköpscentraler.

 • Elin Eriksson

  Marknadskommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 80
  Mobil:
  072 254 59 51
  E-post:
  Skicka här
 • Elina Nykvist

  Produktansvarig HR- och chefsguiden, SKL Kommentus, Föräldraledig

  Telefon:
  072-884 56 70
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Elisabeth Molin

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  Skicka här

  Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

 • Emilia Broniarczyk

  Ledningsassistent, SKL Kommentus

  Telefon:
  08-709 59 22
  Mobil:
  070-386 55 79
  E-post:
  Skicka här
 • Emma Axdorph

  Projektledare, SKL Kommentus

  Telefon:
  08-7095558
  Mobil:
  072-9994273
  E-post:
  Skicka här
 • Erik Edström

  Tf Upphandlingschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 26
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Erika Lööv-Wallin

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  0317016205
  Mobil:
  0729994255
  E-post:
  Skicka här

  Erika har arbetat med offentlig upphandling med inriktning mot bygg och fastighet under 10 års tid. Hon har stor vana av att planera och genomföra upphandlingar, samt att projektleda avtalsgrupper och att förvalta och följa upp avtal.

  Erika har en ekonomie Magisterexamen på Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot internationell marknadsföring.

 • Eva Hamberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 57
  Mobil:
  076 125 19 41
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning. Eva genomför upphandlingar inom entreprenader, varor och tjänster. Hon har många års erfarenhet av inköp och försäljning samt internationell handel och supply chain-flödet från den privata sektorn. Eva är Marknadsekonom från IHM-Business School samt har läst till Offentlig upphandlare på Påhlmans Handelsinstitut och Export Management på Stockholms Internationella Handelsskola.

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  VD SKL Kommentus, Ledning

  Telefon:
  08 709 59 19
  Mobil:
  070 270 37 98
  E-post:
  Skicka här
 • Evelina Holm

  Webbadministratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  0729994295
  E-post:
  Skicka här
 • Ewa Jörgensen

  Produkt- och affärsutvecklare, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 41
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Fredrik Lovén

  Chef kundstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 36
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Freja Nordqvist

  Ledningsassistent, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072-997 60 70
  E-post:
  Skicka här
 • Frida Johansson.

  Administratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 92
  Mobil:
  072 720 29 72
  E-post:
  Skicka här
 • Frida Skårner

  Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 27
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Gabriella Lundin

  Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 38
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Gunilla Johansson

  Webbansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 02
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Gussun Albadri

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  087095530
  Mobil:
  072 997 20 87
  E-post:
  Skicka här

  Gussun arbetar med upphandling, utredning, överprövning samt strategisk och juridisk rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bl.a. varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete samt upphandlingar av nationella ramavtal. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Gussun har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet.

 • Gustav Blomberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  Skicka här

  Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a.
  försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och
  distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med
  inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid
  Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Hanna Sandström

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 19
  Mobil:
  072 997 20 88
  E-post:
  Skicka här
 • Hannele Söderholm

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 06
  Mobil:
  076 125 19 24
  E-post:
  Skicka här
 • Hannes Härfast

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 - 709 55 41
  Mobil:
  072-370 41 18
  E-post:
  Skicka här

  Hannes arbetar med upphandling, överprövning, utredning samt strategisk och juridisk rådgivning. Han genomför upphandlingar inom samtliga segment. Hannes har erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar kring strategiskt viktiga frågor inom offentlig upphandling och närliggande rätts- och ämnesområden. Han har läst juristprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot offentlig upphandling samt straff- och processrätt.

 • Heidi Karlander

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 46
  Mobil:
  072 584 74 41
  E-post:
  Skicka här

  Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Helena Eggens

  Avtalsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  087095555
  Mobil:
  0728899192
  E-post:
  Skicka här
 • Helena Ottosson Kraus

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  Skicka här

  Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Henrik Ellung

  Kategoriansvarig gata och park, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 07
  Mobil:
  076 125 19 25
  E-post:
  Skicka här
 • Henrik Nottorp

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Ida Engberg

  Kategoriansvarig digitalisering, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 94
  Mobil:
  072 546 15 41
  E-post:
  Skicka här
 • Ida Herbertson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 67
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Iman Mojarrad

  Ramavtals administratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08-709 55 40
  Mobil:
  072-889 91 50
  E-post:
  Skicka här
 • Inga Belaja

  Ekonomiassistent, SKL Kommentus

  Telefon:
  08-709 59 65
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Jan Jäderberg

  Biträdande Kategorichef, Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 14
  Mobil:
  076-764 59 14
  E-post:
  Skicka här
 • Janina Reitz

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  0728899175
  E-post:
  Skicka här

  Janina arbetar med upphandlingar och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom tjänster, IT-system och varor. Hon har stor vana av ESPD och har arbetat direkt med implementeringen av EU-direktiven. Hon har erfarenhet av att arbeta med svensk, finsk och åländsk lagstiftning. Janina är jurist med inriktning mot internationell och samhällsorienterad rättsvetenskap.

 • Jaromir Lhotsky

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Jennifer Krantz

  Avtalsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  087095533
  Mobil:
  0728899167
  E-post:
  Skicka här
 • Jennifer Rosenberg

  Ramavtalsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Jenny Åberg

  Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 16
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Jens Brander

  Systemförvaltare SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095514
  Mobil:
  072 254 59 15
  E-post:
  Skicka här
 • Jesper Elvén

  IT-koordinator, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 54
  Mobil:
  072 535 40 55
  E-post:
  Skicka här
 • Jesper Nyreröd

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  087095554
  Mobil:
  0728899184
  E-post:
  Skicka här
 • Joel Valtanen

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  0729994280
  E-post:
  Skicka här
 • Johan Stenberg

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  0729-97 20 95
  E-post:
  Skicka här
 • Johanna Lagerberg

  HR-generalist, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  0729976059
  E-post:
  Skicka här
 • Johannes Edmark

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 33
  Mobil:
  072 746 88 22
  E-post:
  Skicka här

  Johannes arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Han är utbildad jurist med inriktning mot offentlig upphandling och har även en journalistexamen, båda från Stockholms universitet. Han har tidigare erfarenhet från att bland annat ha arbetat med trade finance på bank.

 • Jonas Frändestam

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  Skicka här

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Jörgen Keckman Eriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 58
  Mobil:
  072 729 05 57
  E-post:
  Skicka här

  Jörgen arbetar med upphandling och rådgivning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster och har gedigen kunskap inom IT-området. Han har erfarenhet av projektledning av upphandlingar, leverantörs- och avtalsuppföljning samt verksamhetsutveckling. Jörgen är utbildad inom kvalificerat inköp och affärslogistik på Logistikhögskolan, Stockholm.

 • Kalle Engstrand

  Junior bolagsjurist, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  072-997 60 64
  E-post:
  Skicka här
 • Karen Arista

  Upphandlingskonsult

  Telefon:
  08 - 709 55 52
  Mobil:
  072-999 24 27

  Karen arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete, förvaltningsjuridik, GDPR och IOP från kommunal sektor. Karen har en juristexamen från Stockholms universitet.

 • Karin Sköld

  Redovisningsansvarig

  Telefon:
  Mobil:
  072-186 22 52
  E-post:
  Skicka här
 • Karolin Ford

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  0406852596
  Mobil:
  0728899193
  E-post:
  Skicka här

  Karolin Ford är upphandlingskonsult på AffärsConcepts regionkontor i Malmö. Hon har erfarenhet av att självständigt driva och projektleda upphandlingar, främst tjänste- och varuupphandlingar. Dessutom har Karolin god vana av att medverka i hela inköpsprocessen från behovsanalys till utformning av upphandlingsdokument, prövning och utvärdering av anbud, implementering av avtal, avrop, uppföljning och förhandling av avtal.

  Karolin har arbetat med sociala krav främst med fokus på sysselsättningsfrämjande åtgärder genom upphandling, samt agerat utbildningsledare för kurser gällande inköp i offentlig sektor, direktupphandling och ramavtal.

 • Karolin Knutsen-Öy

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 59
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Katariina Virkkunen

  Chef inköpsservice, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 73
  Mobil:
  072 517 34 70
  E-post:
  Skicka här
 • Katarina Bergström

  Telefon:
  Mobil:

  Arbetsrättsjurist med mångårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning till kommuner och regioner samt kommunala bolag. Hon har arbetat både på SKL, KFS och på den fackliga sidan som förbundsjurist. På SKL hade hon det övergripande ansvaret för rådgivning och utbildningar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

 • Klara Diskay

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 84
  Mobil:
  072 584 74 50
  E-post:
  Skicka här

  Klara arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt håller utbildningar. Hon är generalist och genomför upphandlingar inom många områden som bland annat inkluderar IT, entreprenader, fastighetsnära tjänster samt övriga tjänster och varor. Hon har stor vana av att genomföra samordnade upphandlingar och omfattande inköpsprojekt, samt har erfarenhet av att utveckla offentliga inköpsorganisationer och inköpsstrategier. Klara är företagsekonom med inriktning mot offentliga organisationer.

 • Kristin Tallbo

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  087095996
  Mobil:
  0729994256
  E-post:
  Skicka här
 • Lena Clareman

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 00
  Mobil:
  072 567 66 31
  E-post:
  Skicka här
 • Lena Wettergren

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 7095963
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Li Langemark

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Björnådal

  Bid Manager, AffärsConcept

  Telefon:
  08 - 709 59 48
  Mobil:
  072 580 79 41
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Lidell

  Omvärldsanalytiker, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 22
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Linda Altun

  Produktansvarig Böcker och blanketter, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 16
  Mobil:
  073 523 71 16
  E-post:
  Skicka här
 • Linnea Jonze

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  Skicka här

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Linnéa Nilsson

  Avtalsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072-997 60 54
  E-post:
  Skicka här
 • Lotta Olsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 29
  Mobil:
  072 539 13 43
  E-post:
  Skicka här
 • Louise Mellander

  Föräldraledig, Hållbarhetssamordnare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 72
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Madelene Malmstedt

  Avtalsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Magnus Wallbert

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 66
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Malin Cope

  Bolagsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 5903
  Mobil:
  072 564 7947
  E-post:
  Skicka här
 • Mari Andersson Borgenport

  Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 24
  Mobil:
  072 564 79 34
  E-post:
  Skicka här
 • Maria Dahlberg

  Affärsområdeschef, Ledning, SKL Kommentus, Sjukskriven

  Telefon:
  08 709 59 17
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Eklund

  Kategoriansvarig adminsitrativa tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  087095538
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Leifsdotter

  Administratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 75
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marika Rosensohn

  Inköpare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  072-370 41 21
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marilouise Berg

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marita Lohmander

  Kategoriansvarig utbildning och lärande, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 02
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marta Ivis

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Martina Weische

  Biträdande upphandlingschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 11
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Mattias Arvidsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  0406852592
  Mobil:
  0729972083
  E-post:
  Skicka här
 • Mattias Arvidsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  0729972083
  E-post:
  Skicka här
 • Mauritz Canevall

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 05
  Mobil:
  076 125 19 23
  E-post:
  Skicka här
 • Mia Friari Söderholm

  Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 82
  Mobil:
  072 746 88 20
  E-post:
  Skicka här
 • Mårten Nyström Holm

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 - 709 55 31
  Mobil:
  072-884 56 58
  E-post:
  Skicka här

  Mårten arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövningar.Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena entreprenad, IT-tjänster och konsulttjänster samt projektleder samordnade upphandlingar. Mårten är jurist från Stockholms Universitet med inriktning mot offentlig upphandling och EU-rätt.

 • Niclas Andersson

  Regionchef Region Väst, Tf Regionchef Region Syd, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 04
  Mobil:
  072 503 73 12
  E-post:
  Skicka här

  Niclas arbetar med upphandling och rådgivning och genomför upphandlingar inom bland annat entreprenad, arkitekt och konsulttjänster inom regelverket för LOU och LUF. Han har mångårig erfarenhet av utredningar och att projektleda och självständigt genomföra olika typer av komplexa upphandlingar. I tillägg har Niclas stor erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete, från både privat- och offentlig sektor.

 • Nina Bökman

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 39
  Mobil:
  073 698 28 28
  E-post:
  Skicka här
 • Nina Lindoff

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 25
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Olof Molander

  Affärsområdeschef ramavtal, Ledning, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 53
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Patrik Adersjö

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  0406616222
  Mobil:
  072-884 56 73
  E-post:
  Skicka här

  Patrik Adersjö är upphandlingskonsult på AffärsConcepts regionkontor i Malmö med erfarenhet av att driva och projektleda upphandlingar av byggentreprenader, varor och tjänster. Patrik har bred kompetens inom fastighetsförvaltning och har genomfört stora komplexa ramavtalsupphandlingar inom områden som köksförnyelse, tekniska konsulter och måleriarbeten. Utöver entreprenader, bygg- och fastighetsrelaterade tjänster och varor har han även erfarenhet av exempelvis upphandlingar av utbildning och företagshälsovård. Patrik har god vana av att medverka i hela inköpsprocessen från behovsanalys till utformning av upphandlingsdokument, prövning och utvärdering av anbud, implementering av avtal, avrop och uppföljning av avtal.

 • Peo Bengtsson

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Uppsala, Örebro, Östergötland och Västmanland

  Telefon:
  08 709 59 10
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Per Nägele

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  087095551
  Mobil:
  0728899183
  E-post:
  Skicka här
 • Per Zackrisson

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

  Telefon:
  08 709 59 11
  Mobil:
  072 503 73 14
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Björkholmen

  CRM-ansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 12
  Mobil:
  072 539 97 31
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Jönsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072-999 24 39
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Viktorsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 28
  Mobil:
  072-966 19 29
  E-post:
  Skicka här
 • Peter Nohrstedt

  Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 07
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Petra Hedén

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 450 01 48
  E-post:
  Skicka här
 • Philip Johansson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 7016691
  Mobil:
  072-580 79 57
  E-post:
  Skicka här
 • Pia Salmela

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 47
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Rebecka Bouvin

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08-709 5517
  Mobil:
  072-5807949
  E-post:
  Skicka här
 • Rickard Andersson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  Skicka här

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Rikard Fischbach

  Avtalsansvarig programvaror, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 51
  Mobil:
  072 539 97 39
  E-post:
  Skicka här
 • Rosanna Jederby

  Kategoriansvarig finansiella tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 04
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Sandra Fröberg

  Ekonomiassistent

  Telefon:
  08-709 55 29
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Sanna Sjölund

  Ramavtalsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08-709 70 41
  Mobil:
  072-997 20 75
  E-post:
  Skicka här
 • Sara Baggström

  Kategoriansvarig bostad och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 18
  Mobil:
  072 539 97 38
  E-post:
  Skicka här
 • Sara-Li Olovsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  0729972064
  E-post:
  Skicka här
 • Sari Bodin

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Västra Götaland, Halland och Jönköping

  Telefon:
  031 701 62 03
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Sofia Hvenström

  Kommunikatör

  Telefon:
  08-709 59 78
  Mobil:
  072-88 99 151
  E-post:
  Skicka här
 • Sofia Linnarsson

  Produktansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  087095534
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Sofie Jakandré

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  0406616214
  Mobil:
  0729994277
  E-post:
  Skicka här

  Sofie arbetar med organisationsutveckling, rådgivning och genomför upphandlingar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i många typer av upphandlingar både inom entreprenad och varu- och tjänsteupphandlingar. Hon har bland annat genomfört förhandlade förfaranden på både svenska och engelska. Sofie har erfarenhet av arbete i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till avtalsförvaltning och uppföljning av leverantörer.

  Sofie har också erfarenhet av projektledning, att utveckla inköpsorganisationer, införa kategoribaserat inköp och ta fram inköpsstrategier samt implementering av inköpssystem.

  Sofie har en filosofie magisterexamen i biologi med inriktning mot miljöledning och miljörevision och har en lång erfarenhet från miljö-, avfalls- och energibranschen, där hon bland annat har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom upphandling.

 • Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  Mobil:
  070-458 21 21
  E-post:
  Skicka här

  Utbildningsansvarig, utbildningsadministratör

 • Sophia Klang Törnberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  Skicka här

  Stephanie arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför främst varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat läkemedel, konsulttjänster, fastighetstjänster, kommunikationstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

 • Susanne Söderholmen

  Produktionsansvarig blanketter/lagar och avtal, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 74
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Ted Stalte

  Chef strategiska relationer, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 7095515
  Mobil:
  072 2545913
  E-post:
  Skicka här
 • Tomas Swenson

  Upphandlare STIC, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 11
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Eriksson

  Produkt- och affärsutvecklare HR-tjänster, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 81
  Mobil:
  070 527 59 81
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Olsson

  Kategoriansvarig IT-produkter och tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 89
  Mobil:
  072 222 84 54
  E-post:
  Skicka här
 • Torunn Acking

  Kategoriansvarig fordon, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 70
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Tove Munthe

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  Skicka här

  Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.

 • Victor Funk

  Leverantörsombudsman, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072-370 41 17
  E-post:
  Skicka här
 • Ylva Bergvall Granqvist

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 13
  Mobil:
  072 539 97 33
  E-post:
  Skicka här
 • Ylva Svedenmark

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  0729994271
  E-post:
  Skicka här
 • Yvonne Tonnquist

  Avtalsansvarig välfärdsteknologi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 61
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Åsa Edman

  Chefsjurist, Ledning, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 56
  Mobil:
  072-5284136
  E-post:
  Skicka här