Medarbetare

Här hittar du samtliga medarbetare på SKL Kommentus och deras kontaktuppgifter. Du kan sortera medarbetarna utifrån koncern och dotterbolag samt arbetsområden.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Alex Lantz

  Avtalscontroller, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 7095516
  Mobil:
  072 2545916
  E-post:
  Skicka här
 • Ann-Christine Wahlberg

  Affärsansvarig böcker och blanketter, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 79
  Mobil:
  070 551 63 55
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Hankers

  Digital kommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 50
  Mobil:
  072 539 97 42
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Larsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 30
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Persson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 06
  Mobil:
  072 746 88 25
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Törnqvist

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Skåne, Blekinge, Gotland, Kronoberg och Kalmar

  Telefon:
  040 661 62 10
  Mobil:
  072 503 73 13
  E-post:
  Skicka här
 • Annelie Dufva

  Tjänstledig, Chef inköpsservice, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 12
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Annelie Khaldi

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 55 04
  Mobil:
  076 125 19 22
  E-post:
  Skicka här
 • Arian Mandegari

  Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 01
  Mobil:
  072 746 88 37
  E-post:
  Skicka här
 • Ayeh Arya

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 5095525
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här

  Ayeh arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning och stöd vid överprövningar. Hon genomför både varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster samt IT-relaterade produkter och tjänster. Hon har mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet, landsting och kommun. Ayeh är jurist med inriktning mot offentlig rätt.

 • Bertil Almstrand

  Sakkunnig inom socialtjänsten, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 546 15 37
  E-post:
  Skicka här
 • Björn Westin

  Upphandlingsstrateg, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 31
  Mobil:
  070 745 56 34
  E-post:
  Skicka här

  Björn arbetar med upphandling och strategisk rådgivning. Han genomför upphandlingar och granskar upphandlingsunderlag samt deltar i utveckling av upphandlingsverksamhet och utbildar inom offentlig upphandling. Björn har mångårig erfarenhet från upphandling från såväl stat som landsting och kommun. Han har bred erfarenhet från komplexa it-system- och it-tjänsteupphandlingar samt av upphandling i samband med konkurrensutsättning och outsourcing.

 • Camilla Nilsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 64
  Mobil:
  072 217 96 04
  E-post:
  Skicka här

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Hennes fokusområde innefattar upphandlingar inom bl.a. bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Hon har mångårig erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, projektledning, standardavtalen (AB 04, ABT 06, ABK 09), utformning och tolkning av kontrakt samt tvistelösning inom aktuella områden. Camilla har juristexamen från Stockholms universitet.

 • Camilla Stiller

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  031 7016201
  Mobil:
  072 2545957
  E-post:
  Skicka här

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning och har stor erfarenhet av upphandling inom universitet, kommun och inköpscentral. Hon har främst erfarenhet av upphandling av varor och tjänster inom LOU, med gedigen erfarenhet av projektledning, avtalsförvaltning och e-handel. Camilla har en magisterexamen inom naturvetenskap och är certifierad upphandlare

 • Carina Norgren

  Ekonomi- och HR-chef, Ledning, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 43
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Carl-Erik Ewerthz

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  Skicka här

  Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet

 • Caroline Hagberg

  Affärsområdeschef, Ledning, AffärsConcept och vice VD, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 23
  Mobil:
  072 503 73 19
  E-post:
  Skicka här

  Caroline har gedigen erfarenhet från konsultverksamhet inom privat och offentlig verksamhet och ansvarar för arbetsledning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet och har lång erfarenhet av projektledning. Caroline har en Marknadsekonomexamen från Berghs School of Communication och en MBA från Företagsekonomiska institutet i Stockholm.

 • Caroline Paues

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Caroline Tottie

  Kategoriansvarig förbrukning, administration och kontor, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 76
  Mobil:
  076 125 19 42
  E-post:
  Skicka här
 • Cassandra Schön

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 77
  Mobil:
  072 534 82 78
  E-post:
  Skicka här

  Cassandra arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Catharina Birck Holm

  Redovisningsansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 60
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Cecilia Gerger

  Kommunikationschef, Ledning, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 05
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Cen Chen

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  Skicka här

  Cen arbetar med upphandling och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, medicinskteknisk utrustning, vårdprodukter och IT-system. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och en dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring samt affärsengelska.

 • Charlotte Dagnäs

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 86
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Charlotte Jonasson

  Upphandlare trainee, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072-370 41 19
  E-post:
  Skicka här
 • Charlotte Murray

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  Skicka här

  Charlotte har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Dessutom har hon omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar samt leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Christian Nilsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 21
  Mobil:
  072 539 97 43
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Hedlycke

  Metod- och processansvarig

  Telefon:
  072-567 66 46
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Öhlund

  Avtalsansvarig förbrukningsmaterial, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 35
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Christoffer Steen Lagerstam

  Upphandlingkonsult

  Telefon:
  Mobil:
  072 567 66 34
  E-post:
  Skicka här

  Christoffer arbetar med upphandling och rådgivning och genomför främst upphandlingar av varor och tjänster. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Daniel Brynolf

  Upphandlingskonsult

  Telefon:
  Mobil:
  072-999 24 23
  E-post:
  Skicka här

  Daniel arbetar med upphandling, utredningar, överprövning och rådgivning. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Daniel Fredriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  Skicka här

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Daniel Yousefi

  HR-ansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 93
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Delia Ander

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  072 884 56 51
  E-post:
  Skicka här

  Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

 • Ebba Bertilsdotter

  Tf Regionchef, region syd, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  Skicka här

  Ebba arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt är ombud vid överprövningar och håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, juridisk rådgivning och av att genomföra olika typer av upphandlingar med fokus på IT-system, kommunikationstjänster och konsulttjänster. Hon har tidigare erfarenhet från arbete på upphandlande myndighet och ledningsansvar från kommunal upphandlingsverksamhet. Ebba har studerat offentlig upphandling vid Stockholms universitet och har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Ebba Melchior

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  072-999 24 18
  Mobil:
  031-701 66 90
  E-post:
  Skicka här
 • Elena Tringolo

  Business Controller, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095915
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Elham Ali

  Inköpare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Elin Eriksson

  Marknadskommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 80
  Mobil:
  072 254 59 51
  E-post:
  Skicka här
 • Elina Nykvist

  Produktansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  072-884 56 70
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Elisabeth Molin

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  Skicka här

  Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

 • Emilia Broniarczyk

  Ledningsassistent, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  070-386 55 79
  E-post:
  Skicka här
 • Erik Edström

  Bolagsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 55 26
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Eva Hamberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 57
  Mobil:
  076 125 19 41
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning. Eva genomför upphandlingar inom entreprenader, varor och tjänster. Hon har många års erfarenhet av inköp och försäljning samt internationell handel och supply chain-flödet från den privata sektorn. Eva är Marknadsekonom från IHM-Business School samt har läst till Offentlig upphandlare på Påhlmans Handelsinstitut och Export Management på Stockholms Internationella Handelsskola.

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  VD SKL Kommentus, Ledning

  Telefon:
  08 709 59 19
  Mobil:
  070 270 37 98
  E-post:
  Skicka här
 • Evelina Emanuelsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 88
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Ewa Jörgensen

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Stockholm och Södermanland

  Telefon:
  08 709 59 41
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Fredrik Lovén

  Chef kundstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 36
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Frida Johansson

  Administratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 92
  Mobil:
  072 720 29 72
  E-post:
  Skicka här
 • Frida Skårner

  Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 27
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Gabriella Lundin

  Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 38
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Gunilla Johansson

  Webbansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 02
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Gustav Blomberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  Skicka här

  Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a.
  försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och
  distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med
  inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid
  Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Hannele Söderholm

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 06
  Mobil:
  076 125 19 24
  E-post:
  Skicka här
 • Hannes Härfast

  Upphandlingskonsult trainee, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  072-370 41 18
  E-post:
  Skicka här
 • Heidi Karlander

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 46
  Mobil:
  072 584 74 41
  E-post:
  Skicka här

  Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Helena Ottosson Kraus

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  Skicka här

  Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Henrik Ellung

  Kategoriansvarig gata och park, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 07
  Mobil:
  076 125 19 25
  E-post:
  Skicka här
 • Ida Engberg

  Kategoriansvarig digitalisering, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 94
  Mobil:
  072 546 15 41
  E-post:
  Skicka här
 • Ida Herbertson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 67
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Ie Frisén

  Affärsansvarig HR-tjänster, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 95
  Mobil:
  072 720 29 85
  E-post:
  Skicka här
 • Inga Belaja

  Inga Belaja

  Telefon:
  08-709 59 65
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Jan Jäderberg

  Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 14
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Jeanette Åkerberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 10
  Mobil:
  072 254 59 52
  E-post:
  Skicka här
 • Jenny Åberg

  Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 16
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Jens Brander

  Systemförvaltare och administratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095514
  Mobil:
  072 254 59 15
  E-post:
  Skicka här
 • Jesper Elvén

  IT-koordinator, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 54
  Mobil:
  072 535 40 55
  E-post:
  Skicka här
 • Johannes Edmark

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 33
  Mobil:
  072 746 88 22
  E-post:
  Skicka här

  Johannes arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Han är utbildad jurist med inriktning mot offentlig upphandling och har även en journalistexamen, båda från Stockholms universitet. Han har tidigare erfarenhet från att bland annat ha arbetat med trade finance på bank.

 • Jonas Frändestam

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  Skicka här

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Jörgen Keckman Eriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 58
  Mobil:
  072 729 05 57
  E-post:
  Skicka här

  Jörgen arbetar med upphandling och rådgivning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster och har gedigen kunskap inom IT-området. Han har erfarenhet av projektledning av upphandlingar, leverantörs- och avtalsuppföljning samt verksamhetsutveckling. Jörgen är utbildad inom kvalificerat inköp och affärslogistik på Logistikhögskolan, Stockholm.

 • Karen Arista

  Upphandlingskonsult

  Telefon:
  Mobil:
  072-999 24 27

  Karen har en jur.kand. från Stockholms universitet och kommer närmast från Stockholms stad där hon arbetade som upphandlare och jurist. Där arbetade hon med stadsövergripande upphandlingar inom socialomsorg och förvaltningsspecifika tjänster. Hon har även erfarenhet av förvaltningsjuridik, GDPR och IOP.

 • Karin Sköld

  Redovisningsansvarig

  Telefon:
  Mobil:
  072-186 22 52
  E-post:
  Skicka här
 • Karolin Knutsen-Öy

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral (föräldraledig)

  Telefon:
  08 709 59 59
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Katariina Virkkunen

  Tf chef inköpsservice, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 73
  Mobil:
  072 517 34 70
  E-post:
  Skicka här
 • Kiarash Kaffashpour

  Upphandlingschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 37
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Klara Diskay

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 84
  Mobil:
  072 584 74 50
  E-post:
  Skicka här

  Klara arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt håller utbildningar. Hon är generalist och genomför upphandlingar inom många områden som bland annat inkluderar IT, entreprenader, fastighetsnära tjänster samt övriga tjänster och varor. Hon har stor vana av att genomföra samordnade upphandlingar och omfattande inköpsprojekt, samt har erfarenhet av att utveckla offentliga inköpsorganisationer och inköpsstrategier. Klara är företagsekonom med inriktning mot offentliga organisationer.

 • Lena Clareman

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 00
  Mobil:
  072 567 66 31
  E-post:
  Skicka här
 • Lena Wettergren

  Hållbarhetskravställare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 7095963
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Björnådal

  Bid Manager, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  072 580 79 41
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Lidell

  Omvärldsanalytiker, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 22
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Linda Altun

  HR-administratör, Koncernstab (föräldraledig)

  Telefon:
  08 709 59 16
  Mobil:
  073 523 71 16
  E-post:
  Skicka här
 • Linnea Jonze

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  Skicka här

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Linus Olsson

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  Mobil:
  072-884 56 66
  E-post:
  Skicka här
 • Lotta Olsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 29
  Mobil:
  072 539 13 43
  E-post:
  Skicka här

  Lotta arbetar med upphandling, utredning, rådgivning, överprövningar och håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder upphandlingar inom varor, tjänster och entreprenader, såsom lokalvård och andra fastighetsnära tjänster, varukorgsupphandlingar, entreprenader, it-system samt konsulter. Lotta har en jur. kand. från Uppsala Universitet med inriktning mot EU-rätt samt en Master i EU-rätt från College of Europe i Brygge, Belgien.

 • Louise Mellander

  Hållbarhetssamordnare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 72
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Lovisa Jorikson Wahl

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 91
  Mobil:
  072 746 88 33
  E-post:
  Skicka här

  Lovisa arbetar med upphandling, rådgivning och utredning och genomför främst upphandlingar av varor och tjänster. Hon har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Magnus Wallbert

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 66
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Malin Cope

  Bolagsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 5903
  Mobil:
  072 564 7947
  E-post:
  Skicka här
 • Mari Andersson Borgenport

  Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 24
  Mobil:
  072 564 79 34
  E-post:
  Skicka här
 • Maria Dahlberg

  Affärsområdeschef, Ledning, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 17
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Eklund

  Kategoriansvarig adminsitrativa tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  087095538
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Leifsdotter

  Administratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 75
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Thorsell

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 32
  Mobil:
  070 234 55 52
  E-post:
  Skicka här

  Marie arbetar med upphandling och rådgivning och har gedigen erfarenhet av upphandling av bl.a. molntjänster, komplexa IT-system och IT-driftstjänster. Hon är en rutinerad projektledare med stor förhandlingsvana och lång erfarenhet från aktiv avtalsuppföljning. Marie har länge arbetat med kvalificerat upphandlings- och inköpsarbete från både privat och offentlig sektor och har även erfarenhet av internationella upphandlingar på engelska. Marie är Diplomerad Inköpsekonom från IHM Business School.

 • Marika Rosensohn

  Inköpare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  072-370 41 21
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Marita Lohmander

  Kategoriansvarig utbildning och lärande, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 02
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Martina Weische

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 11
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Mauritz Canevall

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 05
  Mobil:
  076 125 19 23
  E-post:
  Skicka här
 • Mia Friari Söderholm

  Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 82
  Mobil:
  072 746 88 20
  E-post:
  Skicka här
 • Mårten Nyström Holm

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  072-884 56 58
  E-post:
  Skicka här
 • Niclas Andersson

  Regionchef Region Väst, Tf Regionchef Region Syd, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 04
  Mobil:
  072 503 73 12
  E-post:
  Skicka här

  Niclas arbetar med upphandling och rådgivning och genomför upphandlingar inom bland annat entreprenad, arkitekt och konsulttjänster inom regelverket för LOU och LUF. Han har mångårig erfarenhet av utredningar och att projektleda och självständigt genomföra olika typer av komplexa upphandlingar. I tillägg har Niclas stor erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete, från både privat- och offentlig sektor.

 • Nina Bökman

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 39
  Mobil:
  073 698 28 28
  E-post:
  Skicka här
 • Nina Fors

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept - föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 68
  Mobil:
  072 584 74 49
  E-post:
  Skicka här

  Nina arbetar med upphandling, rådgivning och utredningar samt håller i utbildningar. Hon har mångårig erfarenhet av privat och offentlig upphandling och har arbetat på Upphandlingsmyndigheten med dialog och innovation. Nu projektleder och genomför hon upphandlingar inom ett flertal områden som bl.a. svårdefinierade tjänster och innovationer, kreativa tjänster, undersökningstjänster, utbildningar och arkitekter. Nina är diplomerad facilitator och leder grupper genom t.ex. behov och dialog med leverantörer.

 • Nina Lindoff

  Upphandlare

  Telefon:
  040 661 62 25
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Olof Molander

  Affärsområdeschef ramavtal, Ledning, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 53
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Patrik Adersjö

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  0406616222
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här

  Patrik Adersjö är upphandlingskonsult på AffärsConcepts regionkontor i Malmö med erfarenhet av att driva och projektleda upphandlingar av byggentreprenader, varor och tjänster. Patrik har bred kompetens inom fastighetsförvaltning och har genomfört stora komplexa ramavtalsupphandlingar inom områden som köksförnyelse, tekniska konsulter och måleriarbeten. Utöver entreprenader, bygg- och fastighetsrelaterade tjänster och varor har han även erfarenhet av exempelvis upphandlingar av utbildning och företagshälsovård. Patrik har god vana av att medverka i hela inköpsprocessen från behovsanalys till utformning av upphandlingsdokument, prövning och utvärdering av anbud, implementering av avtal, avrop och uppföljning av avtal.

 • Peo Bengtsson

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Uppsala, Örebro, Östergötland och Västmanland

  Telefon:
  08 709 59 10
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Per Zackrisson

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

  Telefon:
  08 709 59 11
  Mobil:
  072 503 73 14
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Björkholmen

  CRM-ansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 12
  Mobil:
  072 539 97 31
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Viktorsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 28
  Mobil:
  072-966 19 29
  E-post:
  Skicka här
 • Peter Nohrstedt

  Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 07
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Petra Hedén

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 450 01 48
  E-post:
  Skicka här
 • Philip Johansson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 7016691
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Pia Salmela

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 47
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Rickard Andersson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  Skicka här

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Rikard Fischbach

  Avtalsansvarig programvaror, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 51
  Mobil:
  072 539 97 39
  E-post:
  Skicka här
 • Rosanna Jederby

  Kategoriansvarig finansiella tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 04
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Sara Baggström

  Kategoriansvarig bostad och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 18
  Mobil:
  072 539 97 38
  E-post:
  Skicka här
 • Sari Bodin

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus Västra Götaland, Halland och Jönköping

  Telefon:
  031 701 62 03
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Sofia Linnarsson

  Produktansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  087095534
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här

  Utbildningsansvarig, utbildningsadministratör

 • Sophia Klang Törnberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  Skicka här

  Stephanie arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför främst varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat läkemedel, konsulttjänster, fastighetstjänster, kommunikationstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

 • Susanne Söderholmen

  Produktionsansvarig blanketter/lagar och avtal, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 74
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Ted Stalte

  Ansvarig leverantörsrelationer, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 7095515
  Mobil:
  072 2545913
  E-post:
  Skicka här
 • Tomas Swenson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 11
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Bengtsson

  Avtalsansvarig digitala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 20
  Mobil:
  072 450 01 27
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Eriksson

  Produkt- och affärsutvecklare HR-tjänster, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 81
  Mobil:
  070 527 59 81
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Olsson

  Kategoriansvarig IT-produkter och tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 89
  Mobil:
  072 222 84 54
  E-post:
  Skicka här
 • Torunn Acking

  Kategoriansvarig fordon, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 70
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Tove Munthe

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  Skicka här

  Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.

 • Veronica Ekstrand

  HR-generalist, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095921
  Mobil:
  072 5978189
  E-post:
  Skicka här
 • Victor Funk

  Upphandlare trainee, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072-370 41 17
  E-post:
  Skicka här
 • Yadicone Foon

  Ekonomiassistent, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  072-567 66 51
  E-post:
  Skicka här
 • Ylva Bergvall Granqvist

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 13
  Mobil:
  072 539 97 33
  E-post:
  Skicka här
 • Yvonne Tonnquist

  Avtalsansvarig välfärdsteknologi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 61
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Åsa Edman

  Chefsjurist, Ledning, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 56
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här