Medarbetare

Här hittar du samtliga medarbetare på SKL Kommentus och deras kontaktuppgifter. Du kan sortera medarbetarna utifrån koncern och dotterbolag samt arbetsområden.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Anna Hankers

  Digital kommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 50
  Mobil:
  072 539 97 42
  E-post:
  :
 • Anna Larsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 30
  E-post:
  :
 • Anna Persson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 06
  Mobil:
  072 746 88 25
  E-post:
  :
 • Anna Törnqvist

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  040 661 62 10
  Mobil:
  072 503 73 13
  E-post:
  :
 • Annelie Dufva

  Chef inköpsservice, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 12
  E-post:
  :
 • Annelie Khaldi

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 55 04
  Mobil:
  076 125 19 22
  E-post:
  :
 • Ann-Christine Wahlberg

  Affärsansvarig böcker och blanketter, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 79
  Mobil:
  070 551 63 55
  E-post:
  :
 • Arian Mandegari

  Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 01
  Mobil:
  072 746 88 37
  E-post:
  :
 • Bertil Almstrand

  Sakkunnig inom socialtjänsten, SKL Kommentus Inköpscentral

  Mobil:
  072 546 15 37
  E-post:
  :
 • Björn Westin

  Upphandlingsstrateg, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 31
  Mobil:
  070 745 56 34
  E-post:
  :

  Björn arbetar med upphandling och strategisk rådgivning. Han genomför upphandlingar och granskar upphandlingsunderlag samt deltar i utveckling av upphandlingsverksamhet och utbildar inom offentlig upphandling. Björn har mångårig erfarenhet från upphandling från såväl stat som landsting och kommun. Han har bred erfarenhet från komplexa it-system- och it-tjänsteupphandlingar samt av upphandling i samband med konkurrensutsättning och outsourcing.

 • Camilla Nilsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 64
  Mobil:
  072 217 96 04
  E-post:
  :

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Hennes fokusområde innefattar upphandlingar inom bl.a. bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Hon har mångårig erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, projektledning, standardavtalen (AB 04, ABT 06, ABK 09), utformning och tolkning av kontrakt samt tvistelösning inom aktuella områden. Camilla har juristexamen från Stockholms universitet.

 • Camilla Stiller

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  031 7016201
  Mobil:
  072 2545957
  E-post:
  :

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning och har stor erfarenhet av upphandling inom universitet, kommun och inköpscentral. Hon har främst erfarenhet av upphandling av varor och tjänster inom LOU, med gedigen erfarenhet av projektledning, avtalsförvaltning och e-handel. Camilla har en magisterexamen inom naturvetenskap och är certifierad upphandlare

 • Carina Norgren

  Ekonomi- och HR-chef, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 43
  E-post:
  :
 • Carl-Erik Ewerthz

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  :

  Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet

 • Caroline Hagberg

  Affärsområdeschef, AffärsConcept och vice VD, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 23
  Mobil:
  072 503 73 19
  E-post:
  :

  Caroline har gedigen erfarenhet från konsultverksamhet inom privat och offentlig verksamhet och ansvarar för arbetsledning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet och har lång erfarenhet av projektledning. Caroline har en Marknadsekonomexamen från Berghs School of Communication och en MBA från Företagsekonomiska institutet i Stockholm.

 • Caroline Paues

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Caroline Tottie

  Kategoriansvarig förbrukning, administration och kontor, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 76
  Mobil:
  076 125 19 42
  E-post:
  :
 • Cassandra Schön

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 77
  Mobil:
  072 534 82 78
  E-post:
  :

  Cassandra arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Catharina Birck Holm

  Redovisningsansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 60
  E-post:
  :
 • Cecilia Gerger

  Kommunikationschef, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 05
  E-post:
  :
 • Cecilia Hermansson Nilsson

  Kommunikationsansvarig affärsområde ramavtal, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 83
  E-post:
  :
 • Cen Chen

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  :

  Cen arbetar med upphandling och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, medicinskteknisk utrustning, vårdprodukter och IT-system. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och en dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring samt affärsengelska.

 • Charlotte Dagnäs

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 86
  E-post:
  :
 • Charlotte Murray

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  :

  Charlotte har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Dessutom har hon omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar samt leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Christina Hedlycke

  Metod- och processansvarig

  E-post:
  :
 • Christina Öhlund

  Avtalsansvarig förbrukningsmaterial, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 35
  E-post:
  :
 • Christoffer Steen Lagerstam

  Upphandlingkonsult

  Mobil:
  072 567 66 34
  E-post:
  :

  Christoffer arbetar med upphandling och rådgivning och genomför främst upphandlingar av varor och tjänster. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Claes Linderoth

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 14
  Mobil:
  076 146 87 15
  E-post:
  :

  Claes arbetar med upphandling och rådgivning och genomför upphandlingar inom bland annat områdena för entreprenad, arkitekt- och konsulttjänster, möbler, energi, IT, telekom, transport och logistiktjänster. Han har gedigen erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både nationellt och internationellt. Claes är civilekonom med en magisterexamen från Lunds universitet.

 • Daniel Fredriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  :

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Daniel Yousefi

  HR-ansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 93
  E-post:
  :
 • Dodo Nistad

  HR-administratör, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 78
  E-post:
  :
 • Ebba Bertilsdotter

  Tf Regionchef, region syd, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  :

  Ebba arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt är ombud vid överprövningar och håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, juridisk rådgivning och av att genomföra olika typer av upphandlingar med fokus på IT-system, kommunikationstjänster och konsulttjänster. Hon har tidigare erfarenhet från arbete på upphandlande myndighet och ledningsansvar från kommunal upphandlingsverksamhet. Ebba har studerat offentlig upphandling vid Stockholms universitet och har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Elena Tringolo

  Business Controller, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095915
  E-post:
  :
 • Elin Eriksson

  Marknadskommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 80
  Mobil:
  072 254 59 51
  E-post:
  :
 • Elisabeth Molin

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  :

  Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

 • Erik Edström

  Bolagsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 21
  E-post:
  :
 • Eva Hamberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 57
  Mobil:
  076 125 19 41
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning. Eva genomför upphandlingar inom entreprenader, varor och tjänster. Hon har många års erfarenhet av inköp och försäljning samt internationell handel och supply chain-flödet från den privata sektorn. Eva är Marknadsekonom från IHM-Business School samt har läst till Offentlig upphandlare på Påhlmans Handelsinstitut och Export Management på Stockholms Internationella Handelsskola.

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  VD SKL Kommentus, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 19
  Mobil:
  070 270 37 98
  E-post:
  :
 • Evelina Emanuelsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 88
  E-post:
  :
 • Ewa Jörgensen

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 41
  E-post:
  :
 • Fredrik Lovén

  Chef kundstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 36
  E-post:
  :
 • Frida Johansson

  Administratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 92
  Mobil:
  072 720 29 72
  E-post:
  :
 • Frida Skårner

  Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 27
  E-post:
  :
 • Gabriella Lundin

  Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 38
  E-post:
  :
 • Gunilla Johansson

  Webbansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 02
  E-post:
  :
 • Gustav Blomberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  :

  Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a.
  försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och
  distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med
  inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid
  Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Gustav Knopp

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 05
  Mobil:
  072 564 79 40
  E-post:
  :

  Gustav arbetar med rådgivning och utredning samt genomför upphandlingar av varor och tjänster. Han har tidigare erfarenhet av upphandling inom landsting och har arbetat som upphandlingsjurist på Konkurrensverket med tillsyn och utredning av otillåtna direktupphandlingar. Gustav har en juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg med fördjupning inom offentlig upphandling och förvaltningsprocess.

 • Hannele Söderholm

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 06
  Mobil:
  076 125 19 24
  E-post:
  :
 • Helena Berglund

  Ledningsassistent/informatör, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 22
  E-post:
  :
 • Helena Ottosson Kraus

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  :

  Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Henrik Ellung

  Avtalsansvarig gata och park, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 07
  Mobil:
  076 125 19 25
  E-post:
  :
 • Ida Engberg

  Kategoriansvarig digitalisering, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 94
  Mobil:
  072 546 15 41
  E-post:
  :
 • Ida Herbertson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 67
  E-post:
  :
 • Ie Frisén

  Affärsansvarig HR-tjänster, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 95
  Mobil:
  072 720 29 85
  E-post:
  :
 • Inga Belaja

  Inga Belaja

  Telefon:
  08-709 59 65
  E-post:
  :
 • Jan Jäderberg

  Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 14
  E-post:
  :
 • Jeanette Åkerberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 10
  Mobil:
  072 254 59 52
  E-post:
  :
 • Jenny Åberg

  Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 16
  E-post:
  :
 • Jens Brander

  Systemförvaltare och administratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095514
  Mobil:
  072 254 59 15
  E-post:
  :
 • Jesper Elvén

  IT-koordinator, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 54
  Mobil:
  072 535 40 55
  E-post:
  :
 • Joel Lack

  Bolagsjurist, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095928
  Mobil:
  072 5698821
  E-post:
  :
 • Johannes Edmark

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 33
  Mobil:
  072 746 88 22
  E-post:
  :

  Johannes arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Han är utbildad jurist med inriktning mot offentlig upphandling och har även en journalistexamen, båda från Stockholms universitet. Han har tidigare erfarenhet från att bland annat ha arbetat med trade finance på bank.

 • Johan Breidemalm

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 62
  Mobil:
  072 534 82 62
  E-post:
  :

  Johan arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling, förvaltningsrätt och konkurrensrätt. Han har gedigen erfarenhet av upphandling av molntjänster, komplexa IT-system, kommunikationstjänster och finansiella tjänster. Johan har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Jonas Frändestam

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  :

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Jörgen Keckman Eriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 58
  Mobil:
  072 729 05 57
  E-post:
  :

  Jörgen arbetar med upphandling och rådgivning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster och har gedigen kunskap inom IT-området. Han har erfarenhet av projektledning av upphandlingar, leverantörs- och avtalsuppföljning samt verksamhetsutveckling. Jörgen är utbildad inom kvalificerat inköp och affärslogistik på Logistikhögskolan, Stockholm.

 • Karolin Knutsen-Öy

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral (föräldraledig)

  Telefon:
  08 709 59 59
  E-post:
  :
 • Katariina Virkkunen

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 73
  Mobil:
  072 517 34 70
  E-post:
  :

  Katariina arbetar med upphandling, rådgivning och utredningar samt utbildar i offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bl.a. bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, varor, konsulter och övriga tjänster. Hon har gedigen erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, projektledning och införande av e-handel. Dessutom har Katariina i många år arbetat med upphandling från landstingskommunalt bolag, stat och kommun. I botten har Katariina en fil.kand kompletterad med bl.a. högskoleutbildning i offentlig upphandling från Stockholms universitet.

 • Klara Diskay

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 84
  Mobil:
  072 584 74 50
  E-post:
  :

  Klara arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt håller utbildningar. Hon är generalist och genomför upphandlingar inom många områden som bland annat inkluderar IT, entreprenader, fastighetsnära tjänster samt övriga tjänster och varor. Hon har stor vana av att genomföra samordnade upphandlingar och omfattande inköpsprojekt, samt har erfarenhet av att utveckla offentliga inköpsorganisationer och inköpsstrategier. Klara är företagsekonom med inriktning mot offentliga organisationer.

 • Lena Clareman

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 00
  Mobil:
  072 567 66 31
  E-post:
  :
 • Lina Björnådal

  Bid Manager, AffärsConcept

  Mobil:
  072 580 79 41
  E-post:
  :
 • Lina Lidell

  Omvärldsanalytiker, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 22
  E-post:
  :
 • Linda Altun

  HR-administratör, Koncernstab (föräldraledig)

  Telefon:
  08 709 59 16
  Mobil:
  073 523 71 16
  E-post:
  :
 • Linnea Jonze

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  :

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Lotta Olsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 29
  Mobil:
  072 539 13 43
  E-post:
  :

  Lotta arbetar med upphandling, utredning, rådgivning, överprövningar och håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder upphandlingar inom varor, tjänster och entreprenader, såsom lokalvård och andra fastighetsnära tjänster, varukorgsupphandlingar, entreprenader, it-system samt konsulter. Lotta har en jur. kand. från Uppsala Universitet med inriktning mot EU-rätt samt en Master i EU-rätt från College of Europe i Brygge, Belgien.

 • Louise Svensson

  Hållbarhetssamordnare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 72
  E-post:
  :
 • Lovisa Jorikson Wahl

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 91
  Mobil:
  072 746 88 33
  E-post:
  :

  Lovisa arbetar med upphandling, rådgivning och utredning och genomför främst upphandlingar av varor och tjänster. Hon har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Malin Cope

  Bolagsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 5903
  Mobil:
  072 564 7947
  E-post:
  :
 • Maria Dahlberg

  Affärsområdeschef, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095917
  E-post:
  :
 • Marie Leifsdotter

  Administratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 75
  E-post:
  :
 • Marie Thorsell

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 32
  Mobil:
  070 234 55 52
  E-post:
  :

  Marie arbetar med upphandling och rådgivning och har gedigen erfarenhet av upphandling av bl.a. molntjänster, komplexa IT-system och IT-driftstjänster. Hon är en rutinerad projektledare med stor förhandlingsvana och lång erfarenhet från aktiv avtalsuppföljning. Marie har länge arbetat med kvalificerat upphandlings- och inköpsarbete från både privat och offentlig sektor och har även erfarenhet av internationella upphandlingar på engelska. Marie är Diplomerad Inköpsekonom från IHM Business School.

 • Marita Lohmander

  Kategoriansvarig utbildning och lärande, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 02
  E-post:
  :
 • Mari Andersson Borgenport

  Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 24
  Mobil:
  072 564 79 34
  E-post:
  :
 • Martina Weische

  Tf Upphandlingschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 11
  E-post:
  :
 • Mauritz Canevall

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 05
  Mobil:
  076 125 19 23
  E-post:
  :
 • Mia Friari Söderholm

  Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 82
  Mobil:
  072 746 88 20
  E-post:
  :
 • Mårten Nyström Holm

  Upphandlingskonsult

  E-post:
  :
 • Niclas Andersson

  Regionchef Region Väst, Tf Regionchef Region Syd, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 04
  Mobil:
  072 503 73 12
  E-post:
  :

  Niclas arbetar med upphandling och rådgivning och genomför upphandlingar inom bland annat entreprenad, arkitekt och konsulttjänster inom regelverket för LOU och LUF. Han har mångårig erfarenhet av utredningar och att projektleda och självständigt genomföra olika typer av komplexa upphandlingar. I tillägg har Niclas stor erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete, från både privat- och offentlig sektor.

 • Nina Bökman

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 39
  Mobil:
  073 698 28 28
  E-post:
  :
 • Nina Fors

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept - föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 68
  Mobil:
  072 584 74 49
  E-post:
  :

  Nina arbetar med upphandling, rådgivning och utredningar samt håller i utbildningar. Hon har mångårig erfarenhet av privat och offentlig upphandling och har arbetat på Upphandlingsmyndigheten med dialog och innovation. Nu projektleder och genomför hon upphandlingar inom ett flertal områden som bl.a. svårdefinierade tjänster och innovationer, kreativa tjänster, undersökningstjänster, utbildningar och arkitekter. Nina är diplomerad facilitator och leder grupper genom t.ex. behov och dialog med leverantörer.

 • Nina Lindoff

  Upphandlare

  Telefon:
  040 661 62 25
  E-post:
  :
 • Olof Molander

  Affärsområdeschef ramavtal, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 53
  E-post:
  :
 • Peo Bengtsson

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 10
  E-post:
  :
 • Pernilla Björkholmen

  CRM-ansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 12
  Mobil:
  072 539 97 31
  E-post:
  :
 • Pernilla Viktorsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 7095529
 • Per Molin

  Upphandlingskonsult, AffärConcept

  Telefon:
  040 661 62 20
  Mobil:
  072 581 10 26
  E-post:
  :
 • Per Zackrisson

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 11
  Mobil:
  072 503 73 14
  E-post:
  :
 • Peter Nohrstedt

  Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 07
  E-post:
  :
 • Philip Johansson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 7016691
  E-post:
  :
 • Rickard Andersson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  :

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Rikard Fischbach

  Avtalsansvarig programvaror, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 51
  Mobil:
  072 539 97 39
  E-post:
  :
 • Rosanna Jederby

  Kategoriansvarig finansiella tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 04
  E-post:
  :
 • Sara Baggström

  Kategoriansvarig bostad och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 18
  Mobil:
  072 539 97 38
  E-post:
  :
 • Sari Bodin

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  031 701 62 03
  E-post:
  :
 • Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  E-post:
  :

  Utbildningsansvarig, utbildningsadministratör

 • Sophia Kjellberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Susanne Söderholmen

  Produktionsansvarig blanketter/lagar och avtal, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 74
  E-post:
  :
 • Tommy Eriksson

  Produkt- och affärsutvecklare HR-tjänster, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 81
  Mobil:
  070 527 59 81
  E-post:
  :
 • Tommy Olsson

  Kategoriansvarig IT-produkter och tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 89
  Mobil:
  072 222 84 54
  E-post:
  :
 • Torunn Acking

  Avtalsansvarig fordon, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 70
  E-post:
  :
 • Tove Munthe

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  :

  Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.

 • Veronica Ekstrand

  HR-administratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 7095921
  Mobil:
  072 5978189
  E-post:
  :
 • Victor Pålsson Lundell

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 08
  Mobil:
  072 540 57 42
  E-post:
  :

  Victor arbetar med upphandling, utredning, överprövning, rådgivning och utbildar inom offentlig upphandling. Han leder och genomför upphandlingar inom varor, tjänster och entreprenader, bland annat tekniska konsulttjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. Han har även särskild kunskap och erfarenhet inom miljö, sociala och arbetsrättsliga villkor. Victor har en juristexamen från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och förvaltningsprocessrätt.

 • Yvonne Tonnquist

  Avtalsansvarig välfärdsteknologi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 61
  E-post:
  :
 • Åsa Edman

  Chefsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 56
  E-post:
  :