Regionchef i Region Väst

Niclas Andersson arbetar på AffärsConcept som Regionchef i västsverige. Här har han ansvaret för att driva och utveckla konsultverksamheten inom offentlig upphandling. Att träffa kunder och knyta nya kontakter är bland det roligaste med det här jobbet, tycker Niclas.

AffärsConcept är vår konsultverksamhet inom offentlig upphandling. Vi åtar oss uppdrag som är till nytta för myndigheter, organisationer och företag som lyder under upphandlingslagstiftningen. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. På kontoret i Göteborg hittar vi Niclas Andersson.

Niclas är Regionchef för AffärsConcept i väst. Hans uppdrag är att utveckla verksamhetens närvaro i hela Västra Götaland. Det innebär att knyta kontakter, skapa relationer och medvetandegöra upphandlande myndigheter och enheter om vår konsultverksamhet.

- Det bästa med mitt arbete är kontakten med kunderna och att få driva uppdrag som hjälper kunden till ett lyckat resultat. Som Regionchef tycker jag också att det är oerhört roligt att få driva utvecklingen av vårt regionkontor, säger Niclas.

Utmaning att hitta nya kunder

- En av mina utmaningar är att hitta nya kunder och samtidigt bibehålla och utveckla kontakten med nuvarande kunder, säger Niclas. Jag ser det också som en utmaning att vara en god ledare och se till att de som jobbar på vårt kontor trivs och utvecklas i sina roller.

Från konsult till chef

Niclas är tekniker i grunden och har jobbat flera år med fabriksprojektledning inom bilindustrin. Via Volvo Cars Inköp kom han in på offentlig upphandling och har jobbat med det sedan 2008.

I mars 2014 började Niclas på vårt kontor i väst. Han började med en tjänst som konsult, men blev ganska snart erbjuden tjänsten som Regionchef. Det som lockade honom att söka till AffärsConcept var det självständiga arbetet och att få jobba med flera uppdrag samtidigt. Han gillade också det kollegiala som arbetsplatsen utlyste.

- SKL Kommentus står för något som är väldigt positivt. Vi strävar efter att vara både den bästa arbetsplatsen och den mest värdeskapande partnern till offentlig sektor. Vi har tydligt fokus på att arbetet ska vara både utmanande och hållbart och att alla ska trivas, säger Niclas Andersson.