Hållbarhetskollen

Genom Hållbarhetskollen erbjuder vi kommuner, regioner och deras bolag en samordnad uppföljning av etiska och sociala krav.

Symboler hållbarhetskollen

Hållbarhetskollens uppföljningar sker i tre steg: självskattning, kontorsrevision och fabriksrevision. En leverantör kan bli godkänd redan efter självskattningsenkät men det vanliga är att resultatet av självskattningsenkäten leder till en kontorsrevision.

Klicka här för att komma till Hållbarhetskollen

Kontorsrevision

Vid en kontorsrevision besöker en revisor leverantörens huvudkontor för att verifiera svaren i självskattningsenkäten och utifrån valda stickprov samt intervjuer göra en grundligare analys av leverantörens rutiner och deras tillämpning.

Hållbarhetskollen bedömer leverantören utifrån sex rutinkrav som baseras på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter:

1. ett policyåtagande (tex. uppförandekod),
2. ett offentliggörande och vidareförmedling av åtagandet,
3. en tydlig ansvarsfördelning,
4. en rutin för riskanalys,
5. en rutin för uppföljning och kontroll av efterlevnad samt
6. en rutin för avvikelsehantering.

Brister leverantören i något av rutinkraven är det en avvikelse.

Fabriksrevision

Genom Hållbarhetskollen har vi även möjlighet att gå vidare till fabriksrevision om revisorn upptäcker en avvikelse som väcker frågor om situationen i en eller flera fabriker.

Vid en fabriksrevision besöker en revisor leverantörens eller underleverantörens fabriker för att följa upp tillverkningen av en produkt på avtalet (stickprovet). Vid en fabriksrevision granskar revisorn att anställningsförhållandena i produktionen lever upp till avtalsvillkoren, t.ex. ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention.

Nyhetsbrev och frågor

För mer information om Hållbarhetskollen, se här.

Om ni vill att ett av era avtal ska följas upp, håll utkik efter den begäran om förslag på avtal att revidera som vi skickar ut en gång om året i vårt nyhetsbrev.

Om ni har några frågor om Hållbarhetskollen, kontakta Mari Andersson Borgenport.