Våra digitala tjänster

SKL Kommentus, SKL och Inera samarbetar för att kunna erbjuda offentlig sektor fler digitala tjänster. På den här sidan presenterar vi de digitala tjänster som finns tillgängliga idag samt de digitala projekt vi arbetar med.

Ramavtal och upphandling inom digitalisering

Här hittar du våra planerade och pågående upphandlingar samt färdiga ramavtal inom digitaliseringsområdet.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Lönelänken

Effektivt, strategiskt löneanalysverktyg för arbetsgivare i kommun och landsting.

Samarbete som underlättar digitaliseringen

Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL, Johan Assarsson, vd, Inera och Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus, berättar om SKLs, Ineras och SKL Kommentus samarbete för att stödja kommuner och landsting i deras digitaliseringsutveckling.

Senaste nytt om digitaliseringstjänster

 • 10 januari 2019 | Arbetssätt | Digitalisering

  Ny utvecklingsavdelning på SKL Kommentus

  0

  Att digitaliseringen är en fortsatt viktig trend 2019 undgår få. SKL Kommentus ser ett behov av att stärka organisationen i de digitala satsningar som blir fler och större i takt med att koncernen växer. Ett beslut har därför tagits att bilda en ny avdelning med fokus på IT och digitalisering.

 • 21 november 2018 | Ramavtal | Digitalisering

  Komplext ramavtal blir enklare med hjälp av film

  0

  Digitaliseringen är inte bara en generell trend i samhället utan även grund för nya effektiva hjälpmedel för samhällets svagaste. Yvonne Tonnquist är avtalsansvarig för ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning som ska göra det enklare för kommuner att öka tryggheten för äldre och funktionsnedsatta.

 • 19 oktober 2018 | Upphandling | Digitalisering

  Samarbete mellan inköpscentralerna kring innovationsmäklare

  0

  SKL Kommentus Inköpscentral och Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet samverkar i ny upphandling av innovationsmäklare.

Fler nyheter
SKL Kommentus UC