Våra digitala tjänster

SKL Kommentus, SKL och Inera samarbetar för att kunna erbjuda offentlig sektor fler digitala tjänster. På den här sidan presenterar vi de digitala tjänster som finns tillgängliga idag samt de digitala projekt vi arbetar med.

SKI arbetar med stort fokus på samverkan och brett nätverkande för att driva på utvecklingen och marknaden, för nya innovativa tjänster. I samverkan med SKL och Inera strävar vi efter att erbjuda ett grundutbud av ramavtal för avrop av IT och digitala tjänster samt sprida goda exempel på lösningar till hela Sverige.

Med HR- och chefsguiden får du stöd och vägledning i HR frågor inom området arbetsrätten. Här hittar du AD-domar, förordningar, författningar, vägledning och nyhetsinformation från institutioner och myndigheter.

Lönelänken ger kvalificerat stöd i frågor som handlar om lönepolitik och en helhetssyn när det gäller lönestruktur som t.ex. lönerelationer och lönespridning.

Senaste nytt om digitaliseringstjänster

 • 7 oktober 2019 | Upphandling | Ramavtal | Pressmeddelande | Digitalisering

  Ett tydligt och växande behov av att använda innovativa lösningar i offentlig sektor

  0

  Statens inköpscentral på Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral har publicerat en förstudie som kartlagt den offentliga sektorns behov av att avropa varor och tjänster inom området innovativa lösningar. Studien visar att det finns ett växande behov.

 • 1 juli 2019 | Upphandling | Ramavtal | Pressmeddelande | Digitalisering

  Nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar

  0

  Med start den 1 september kan kommuner, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid.

 • 27 juni 2019 | Arrangemang | Digitalisering

  Framtidens digitala samhälle

  0

  Vem kommer leda digitaliseringen av välfärden – det offentliga eller det privata näringslivet? Kan vi hitta ett gyllene samarbete? Det här är viktiga frågor för oss på SKL Kommentus. Därför har vi initierat ett panelsamtal i Almedalen på temat.

Fler nyheter