Vägsalt och dammbindningsmedel 2018

Bristande vinterväghållning ökar olycksrisken i trafiken och påverkar framkomligheten. Upphandlingens syfte är att tillhandahålla vägsalt åt kommunerna för halkbekämpning på bil-, gång- och cykelvägar. Därigenom kan vi minska antalet olyckor samt säkerställa tillgängligheten. Upphandlingen innefattar även dammbindningsmedel för sommarbruk.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 kommer att ersätta ramavtalen Vägsalt och dammbindningsmedel 2014 samt Vägsalt 2014-2 som löper ut maj 2019.

Om upphandlingen Vägsalt och dammbindningsmedel 2018

Likt de nuvarande avtalen omfattar upphandlingen

  • vägsalt för vinterbruk
  • dammbindningsmedel för sommarvägar

Under förstudien tittar vi också på andra möjliga anbudsområden. Exempelvis grus för gång- och cykelvägar samt sopsaltning - en alternativ, miljövänlig vinterväghållningsmetod med salt i flytande form.

Upphandlingen omfattar inte maskinell utrustning för saltspridning.

Varför upphandlar vi vägsalt och dammbindningsmedel?

Det nordiska klimatet innebär ofta snabba väderomslag och när halkan överraskar är vägsalt viktigt. Halkolyckor medför dessutom stora kostnader för samhället varje år. Med ramavtalet får kunderna garanterad tillgång till vintervägsalt med konkurrenskraftiga priser och bra leveransvillkor.

Var med och påverka

Vi har behov av särskilt sakkunniga inom området till vår avtalsgrupp. Vill du medverka är du varmt välkommen att delta. Anmäl dig till höger.

Tidplan för upphandlingen

Vi planerar annonsera upphandlingen Q2 2018 och ha ett nytt avtal klart senhösten 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Bostäder- och entreprenad

Tipsa en vän

Kontaktperson

Christina Öhlund

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 35
:

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC