Storköksutrustning 2016

Via ramavtalet för storköksutrustning kan du köpa utrustning för exempelvis storkök inom sjukvård, skola, omsorg och personalmatsalar. Avtalet håller hög kvalitet gällande funktion, produkter, sortiment och service. De följer även Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för storkök.

Information oktober 2017: Upphandlingen överprövad

Förvaltningsrätten i Stockholm fick i juni in sju ansökningar om överprövning avseende upphandlingen Storköksutrustning 2016. Målen handlades med nummer 14495-17, 14749-17, 14750-17, 14753-17, 14755-17, 14758-17 och 14760-17. Sökandena i de sex sistnämnda målen har angett samma grunder för sin talan.

Avtalsspärren blev därmed förlängd och tecknandet av ramavtal uppskjuten tills vidare. En prövning i förvaltningsrätten tar i genomsnitt cirka 3 månader, i oktober 2017 har vi fortfarande ingen ny info att ge i ärendet.

Tidigare ramavtal för storköksutrustning löpte ut mars 2017 och vi har arbetat för att den avtalslösa tiden skulle bli så kort som möjligt. Med överprövningen blir tyvärr avtalsstarten för Storköksutrustning 2016 ytterligare försenad.

Vi beklagar de eventuella negativa följderna för din verksamhet.

Om upphandlingen Storköksutrustning 2016

Det nya avtalet kommer att omfatta sju olika anbudskategorier:

  • Diskmaskiner
  • Kyla
  • Värme
  • Beredning
  • Inredning
  • Servering
  • Samtliga kategorier

Varför upphandlar vi storköksutrustning?

Storköksutrustning ingår i vår basportfölj. Portföljen innehåller avtalstyper vi anser vara särskilt intressanta. Genom att ställa korrekta miljö- och funktionskrav får vi till ett bra avtal som är lätt att använda för våra avropsberättigade parter. Med möjlig volym för leverantörerna erbjuder de konkurrenskraftiga priser, samtidigt som upphandlande myndigheter inte behöver göra denna typ av upphandling själva.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är överprövad.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2016-09-29
  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Administrativa tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jan Jäderberg

Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 14
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC