HVB för vuxna med missbruk/beroende

Upphandlingen omfattar externa placeringar av vuxna med missbruk/beroende i HVB-hem eller arbetskooperativ. Upphandlingen gäller kommuner som i förväg anmält sig att delta och därefter är förbundna att använda ramavtalen under ramavtalsperioden.

Avtalet blir klart för avrop 15 januari 2018

Deltagande kommuner har vunnit överprövningen för delområde 2 behandling. Det innebär att SKI nu tecknar ramavtal med de verksamheter som blivit antagna. Avtalstecknandet sker genom fullmakt från kommunerna som är ramavtalspart.

Med anledning av den omfattande administrationen kring detta är avtalsstart satt till den 15 januari.

Fram till avtalsstarten arbetar vi med information och mallar för att förenkla vid placering. Vi kommer också ta fram en avtalsdatabas där kommunerna vid placering kan söka fram den verksamhet som matchar individens unika behov. I databasen ska det även vara möjligt att läsa mer om varje verksamhet.

Upphandlingen omfattar följande delområden:

  • HVB Utredning
  • HVB Behandling
  • HVB Omvårdnad
  • Arbetskooperativ

Avtalsmöten och beställarträffar

Under Q1 2018 bjuder vi in till avtalsmöten för antagna utförare och beställarträffar för deltagande kommuner. Syftet med mötena är att informera och diskutera hur användningen av ramavtalen kan förenklas. Mer information kommer i inbjudningar.

Tidplan för upphandlingen

Avtalsstart är planerad till 15 januari 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Frida Skårner

Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 27
:
SKL Kommentus UC