Ramavtalsområde

Lunchkort

Med elektroniska måltidskort kan du erbjuda dina anställda subventionerade luncher. Korten laddas med en viss summa varje månad och lunchkostnaden dras sedan från saldot vid varje köptillfälle. Det här är en populär anställningsförmån som visar omsorg om medarbetarna och därmed ger en positiv bild av dig som arbetsgivare.

Då vi vet att lunchkort är svårt att upphandla själv, har vi gjort det åt dig. Du slipper den tidskrävande administrationen och kan med det färdiga ramavtalet ge de anställda en uppskattad lunchförmån.

Ramavtalet för Lunchkort 2016-2 omfattar:

Rikstäckande elektroniska måltidskort som

  • fungerar som ett vanligt betalkort för måltider
  • är integrerade med lönesystemet och laddas med en viss summa varje månad
  • drar priset för lunchen vid varje köptillfälle
  • är enkelt att administrera för användaren via nätet eller mobilapp

Upphandlingsansvarig: Så här gör du avropsanmälan

För att kunna avropa på ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga serviceavgiften. Läs information om serviceavgiften här.

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Beställare: Avropa och beställ genom rangordning

Vid avropsanmälan får leverantörerna ett meddelande om att anmälan skett. Därefter är det klart för dig som beställare att börja avropa och beställa på avtalet.

På det här avtalet sker avrop genom rangordning per geografiskt anbudsområde (=län). I bilagan Omfattning Lunchkort 2016-2 publicerad längst ned på sidan ser du vilken rangordning som gäller för ditt län. Mer om rangordning.

Du beställer direkt genom att kontakta leverantören rangordnad som nummer 1 via e-post eller telefon. Om denne inte bekräftar eller avböjer inom skälig tid får du gå vidare till nummer 2.

De rangordnade leverantörerna är:

  • Sodexo Pass Sweden AB
  • Edenred Sweden Aktiebolag

Läs om leverantörerna till höger.

Stöd för avrop

Som hjälp vid avrop, se bilagor under rubriken Lunchkort 2016-2 nedan.

Lunchkort 2016-2

2 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-09-22 till 2019-09-21

Ramavtalsområde: Administrativa tjänster

Upphandlingen omfattar lunchkort. Tjänsterna som efterfrågas innebär att upphandlande myndigheter som omfattas av denna upphandling ska kunna erbjuda sina anställda subventionerad lunch genom att använda lunchkort.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Sodexo Pass Sweden AB
Namn:
Darrell Cales
Telefon:
+46 (0) 736 508616
:
Visa avtalet i Tendsign
Edenred Sweden Aktiebolag
Namn:
Stefan Rådeström
Telefon:
+46 8 681 8106
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom administrativa tjänster samt förbrukning, administration och kontor. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC