Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren för nya Lönelänken

Vanliga frågor

Kan man jämföra löneläget för olika AID-koder mellan olika "enheter" inom organisationen?

Ja, du kan bygga din organisation i sju nivåer, det betyder att ni på enhetsnivå kan se vad en viss befattning tjänar och kan jämföra mot motsvarande befattning på en annan enhet.

Kan jag spara vissa urval som ett "bokmärke" för återkommande tillfällen?

Ja du kan behålla ditt (ett) urval till nästa gång du loggar in i systemet. Däremot kan du för tillfället inte spara flera urval.

Kommer det vara en regionindelning i novemberstatistiken?

Ja, i novemberstatistiken (SKR:s personal- och lönestatistik) kommer du precis som idag kunna få det uppdelat inte bara på riket utan även på "södra Sverige", "tre största" med mera.

Kommer redan inläst material följa med över till nya Lönelänken?

Ja, tidigare inläst material till och med september 2019 följer med över till nya Lönelänken.

Kan jag exportera jämförelser till Excel och PDF?

Ja, det kan du göra.

Vilka exportmöjligheter finns i nya Lönelänken, kan jag exportera varje objekt i en rapport?

Du kan exportera alla objekt, alla tabeller går att exportera till Excel och alla diagram till bilder. Det går också att exportera grunddatan till diagrammen till Excel.

Kan jag kontakta en ny kommun på ett enkelt sätt för att få dela statistik?

Ja, det är en digitaliserad process inne i systemet. Du skickar en delningsförfrågan till en specifik kommun eller ett definierat nätverk. Den person med behörighet hos dessa, godkänner förfrågan och när vi på Kommentus får ett underlag för detta, så kopplar vi ihop er.

När vi delar data måste den andra kommunen acceptera innan vi kan se den statistiken?

Ja, och vi på SKL Kommentus måste även godkänna detta. Det blir ett trepartsgodkännande.

När vi skapar egna rapporter går det då att välja exempelvis p5, p25 och så vidare utöver p10 - p90?

Ja, på eget data kan du göra det.

När kommer lönestatistiken in i verktyget?

I november 2019 rapporterar man in och i mars/april 2020 blir statistiken tillgänglig i systemet.

Finns det andra jämförelsegrupper än riket?

Ja det gör det, kommuner har Södra Sverige, Norra Sverige, Mellansverige och Stockholms län. Regioner har Södra Sverige, Norra Sverige, Mellansverige och De tre största.

Tidigare kunde jag få ut medellöner, kan jag det i den nya Lönelänken också?

Ja, det går att få fram medellöner.

Kommer medianen visas om gruppen är mindre än tio? Förut visades den vid fem.

Nej, det är begränsat till tio, detta för att det framöver blir tydligare krav på att inte sprida individdata än det har varit tidigare.

Kan vi dela den egna statistiken med alla, istället för endast det egna nätverket?

Ni kommer att kunna skapa nätverk och delning av data med andra kommuner än de som ingår i det egna länet också. Om man har delat data med en annan kund men inte är intresserad av den som jämförelse i den analys man för tillfället gör kan man enkelt klicka ur den kunden.

Finns det stöd för arbetsvärderingen?

Ja, du kan läsa in en arbetsvärdering som du redan har gjort.

Kommer det att finnas en handbok?

Vi kommer att integrera videofilmer med instruktioner kring de olika rapporterna.

Kan jag i lönekartläggningsmodulen göra en regelrätt lönekartläggning inklusive arbetsvärdering?

Du kommer att kunna:

  • Få fram vilka som är kvinnodominerade grupper (mer än 60% kvinnor)
  • Analysera kvinnors lön i förhållande till mäns (andel av mäns lön)
  • Analys av kvinnors och mäns löner inom lika arbeten i form av prickdiagram (lön/ålder) medellön och medelålder
  • Gruppera i likvärdiga arbeten
  • Analys av medellöner mellan likvärdiga arbeten

Arbetsvärderingen kan inte göras i systemet, men kan läsas in i eget data och användas för analys av likvärdiga arbeten. Om du inte läser in arbetsvärdering kan AID eller befattning användas för analysen.

Lönekartläggning kan enbart göras på eget data. Att kunna genomföra arbetsvärderingen direkt i verktyget är något vi tittar på för framtida utvecklingsmöjligheter.