Lönelänken

Kvalificerat stöd i frågor som handlar om lönepolitik, ger en helhetssyn när det gäller lönestruktur som exempelvis lönerelationer och lönespridning.

Ett effektivt löneanalysverktyg

Utvecklat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hjälper dig som arbetsgivare i kommun eller region att arbeta strategiskt med lönefrågan. Det effektiviserar och förenklar för dig i ditt arbete med att ha koll på helheten, kunna analysera nuläget och diskutera kring hur ni som arbetsgivare vill att bilden ser ut om några år.

Tydlig kvalitetssäkring

En gång per år tankas uppgifterna från Sveriges Kommuner och Regioners årliga novemberstatistik in i systemet.

Ett stöd i arbetet med lönestruktur och lönespridning

Du kan lägga in egna uppgifter i diagrammen samt exportera data till Excel för egen bearbetning. Du arbetar med förvalda rapporter där du själv kan ange vilka data som ska visas och vilka urval som ska göras. Varje rapport presenteras dels i diagramform och dels i tabellform. Lönelänken ger dig ett bättre stöd i processen att arbeta med löneanalyser på ett strukturerat sätt. Den kan även användas som ett verktyg i samband med diskussioner om er lönepolitik och vid uppföljning av lönepolitiken.

Dela uppgifter med andra arbetsgivare

Ingår du i ett nätverk som du vill dela dina uppgifter med skickar du in ett mejl med uppgifter om vilka till lonelanken@sklkommentus.se Vill du ha tillgång och ta del av andras uppgifter måste de mejla in och godkänna att du får ta del av deras uppgifter.

Möjligheten att ha ett lokalt nätverk för delning av lönestatistik, hjälper oss som arbetsgivare att hålla koll på omgivande kommuners lönelägen i olika befattningar. Det hjälper oss i vår lönebildningsprocess, säger Tanja Persdotter Möller, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

Läsa in eget data

Fördelen med att kunna läsa in egna uppgifter är att du kan ha de mest aktuella siffrorna som underlag.

Lönelänken bygger på programvaran Qlikview och är uppdelat i fyra applikationer. Läs här vad du kan göra i de olika applikationerna

Ord och begrepp

Lönelänken innehåller begrepp som kan vara mer eller mindre kända, eller som kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. Läs mer om hur vi definierar begreppen