Lönelänken - ett löneanalysverktyg

Kvalificerat stöd i frågor som handlar om lönepolitik och ger en helhetssyn när det gäller lönestruktur som exempelvis lönerelationer och lönespridning.

Om lönelänken

Ett effektivt, strategiskt verktyg utvecklat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hjälper dig som arbetsgivare i kommun eller landsting att arbeta strategiskt med lönefrågan. Det effektiviserar och förenklar för dig i ditt arbete med att ha koll på helheten, kunna analysera nuläget och diskutera kring hur ni som arbetsgivare vill att bilden ser ut om några år.

Tydlig kvalitetssäkring

Du kan lägga in egna uppgifter i diagrammen samt exportera data till Excel för egen bearbetning. En gång per år tankas uppgifterna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) årliga novemberstatistik in i systemet.

Arbeta strukturerat med löneanalyser

Många av avtalen i den kommunala sektorn lämnar stor frihet för arbetsgivaren att själv jobba aktivt med lönebildningen och att fritt använda lönen som styrmedel för en förbättrad verksamhet. Att börja arbeta med löneanalyser på ett strukturerat sätt är ett stort steg. Lönelänken ger dig ett bättre stöd i processen med flexiblare och mer uttömmande analysmöjligheter.

Det som är bra med verktyget är just att det uppfyller sitt syfte, dvs. att ge en omvärldsbevakning av aktuellt löneläge i våra befattningar. Vi har framförallt använt verktyget i samband med stöd till våra chefer i lönesättning

Donovan Häll, Kommunstyrelseförvaltningen, Haninge Kommun

Stöd i arbetet med lönestruktur och lönespridning

Verktyget är i första hand ett stöd för att arbeta med arbetsgivarens lönestruktur och lönespridning. Du arbetar med förvalda rapporter där du själv kan ange vilka data som ska visas och vilka urval som ska göras. Varje rapport presenteras dels i diagramform och dels i tabellform.

Dela uppgifter med andra arbetsgivare

Ingår du i ett nätverk som du vill dela dina uppgifter med skickar du in ett mejl med uppgifter om vilka till lonelanken@sklkommentus.se Vill du ha tillgång och ta del av andras uppgifter måste de mejla in och godkänna att du får ta del av deras uppgifter.

Möjligheten att ha ett lokalt nätverk för delning av lönestatistik, hjälper oss som arbetsgivare att hålla koll på omgivande kommuners lönelägen i olika befattningar, det hjälper oss i vår lönebildningsprocess

Tanja Persdotter Möller, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

Läsa in eget data

När du beställer abonnemang till lönelänken väljer du samtidigt om du ska ha möjlighet att läsa in eget data eller inte. Fördelen med att kunna läsa in egna uppgifter är att du kan ha de mest aktuella siffrorna som underlag. Det som kan bli problematiskt är om ni är många användare av lönelänken och alla läser in egna uppgifter, då är det viktigt att hålla koll på vem som läser in vad och att det är tydligt vilket data som är inläst.

Stöd i uppföljning

Lönelänken kan även användas som ett verktyg i samband med diskussioner om er lönepolitik och vid uppföljning av lönepolitiken.