Lönelänken 3.0 – marknadens vassaste löneanalysverktyg

I samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har en helt nyutvecklad produkt nått marknaden. Lönelänken är ett högkvalitativt, användarvänligt verktyg som ger dig ett effektivt stöd i arbetet med löneanalys, framtida lönestruktur och prognostisering.

människor sittande på rad

Ett effektivt löneanalysverktyg

Hjälper dig som arbetsgivare i kommun eller region att arbeta strategiskt med lönefrågan. Som användare har du möjlighet att jämföra lön- och kompensationspaket för offentliga anställda vilket säkerställer rättvisa och balanserade lönestrukturer inom den offentliga sektorn.

Vi har utvecklat systemstödet, tagit fram flera nya funktioner, förbättrat användarvänligheten och uppdaterat layouten

Användarvänlighet - vi har lagt stort fokus på användarvänligheten, det ska vara smidigt att arbeta i verktyget. Det är enkelt att läsa in eget data med en dynamiskt och flexibel inläsningsmall. Du kan på flera sätt analysera SKR:s personal- och lönestatistik samt den statistik som du själv lokalt kan läsa in i systemet.

Bygga egna rapporter - det finns som tidigare ett flertal ”fasta” rapporter som är färdigbyggda åt dig som användare. Men nu kan du även själv bygga och laborera egna rapporter om de fasta rapporterna inte täcker det du behöver.

Interaktiv visualisering - du kan interagera med statistiken/datan på ett sätt som tidigare inte varit möjligt och kan om du vill gå ner på detaljnivå. Det finns ett stort utbud av olika sätt att visualisera data på i form av till exempel stapel, cirkel, linjediagaram och mycket mer.

Lönelänken 3.0, en förutsättning för att kunna arbeta strategiskt med den lokala lönebildningen

Ett effektivt stöd

Lönelänken 3.0 innehåller en mängd funktioner där du bland annat kan se lönespridning, trender, titta på ett önskat löneläge och göra jämförelser mellan olika yrkesgrupper, ålder, kön. Du kan skapa skapa avancerade beräkningsunderlag för ditt prognos- och budgetarbete för den årliga löneöversynen samt lönekartläggning.

Administrationsportal - här ser du vilka i din organisation som har abonnemang, laddar upp eget data. Du kan göra jämförelser med andra kommunder, regioner och nätverk samt kan om du vill dela data med andra arbetsgivare.

Tydlig kvalitetssäkring

En gång per år tankas uppgifterna från Sveriges Kommuner och Regioners årliga novemberstatistik in i systemet.

Ord och begrepp

Lönelänken innehåller begrepp som kan vara mer eller mindre kända, eller som kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. Läs mer om hur vi definierar begreppen