Hur samordnas Hållbarhetskollens uppföljningar med det uppföljningsarbete som landsting och regioner gör inom detta område?

SKI samarbetar med landstingen och regionerna genom har ett samverkansavtal som funnits sedan 2015 med landstingen och regionernas samarbete om för att främja socialt ansvarsfull upphandling. Detta innebär att vi tillsammans planerar och samordnar uppföljningar med ettav gemensamt intresse.