Hur går urvalet till av vilka uppföljningar som görs?

En gång om året skickar Hållbarhetskollen (HK) ut en begäran till våra kunder om att de ska inkomma med avtal som HK kan följa upp inom ett särskilt prioriterat produktområde.

HK har 11 prioriterade produktområden och varje år väljs två-tre stycken av dessa ut som särskilt prioriterade. För dessa områden kommer vi påbörja uppföljning inom de tre stegen: självskattning, kontorsrevision och fabriksrevision. De revisioner som påbörjats föregående år inom andra produktområden löper även de på parallellt enligt de tre stegen.

HK sammanställer sedan inkomna avtal och väljer ut ett antal där uppföljning är möjligt. Vi strävar efter att följa upp en bredd av leverantörer inom det utvalda produktområdet. Detta för att resultatet av uppföljningen ska vara relevant för så många kunder som möjligt. För att HK ska hinna genomföra uppföljning enligt de tre stegen är det viktigt att avtalet är giltigt i minst två, men gärna tre, år framöver. Läs mer om vilka förutsättningar som krävs för uppföljning under Hur går valet av revisionsobjekt till och vilka förutsättningar krävs?

HK utför alltså inte revisioner utifrån beställningar från SKI:s kunder! Om en kund vill genomföra en egen uppföljning kan man avropa på vårt ramavtal för Uppföljandekontroller av etiska och sociala krav. Detta avtal använder Hållbarhetskollen när vi beställer våra revisioner. Mall för avropsförfrågan, tilldelningsbeslut och kontrakt finns tillgängligt på sidan.