16 oktober 2020 Upphandling | Ramavtal

Vi söker bekräftelse på att larmkedjan fungerar

Tunstall har idag gått ut med ett pressmeddelande om att trygghetslarmskedjan åter fungerar som vanligt. Vi söker nu bekräftelse på att larmkedjan fungerar och för därför samtal med de kommuner vi varit i kontakt med.

Om det stämmer att systemen fungerar igen, kommer fokus för Inköpscentralen nu vara att undersöka vilka juridiska konsekvenser avbrottet har fått både i förhållande till ramavtalet och till kommunernas enskilda kontrakt med Tunstall. Vi återkommer med information om detta.

För kommunernas del är det nu viktigt att de dokumenterar alla incidenter och merkostnader. Kommunerna får gärna kontakta oss om de behöver hjälp att tolka ramavtalet eller är osäkra på vad som gäller för de egna kontrakten med leverantören.

Vi har sedan problemen uppstod för ungefär en vecka sedan haft löpande dialog med Tunstall för att få uppdateringar om händelsen och information om vilka åtgärder Tunstall vidtar och vad de gjort för att lösa situationen.

Tipsa en vän