20 maj 2020 Ramavtal

SKL Kommentus Inköpscentral häver ramavtal

SKL Kommentus Inköpscentral har hävt ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 med Crayon AB. Skälet till hävningen är att Crayon vid upprepade tillfällen överskridit de maximala påslag som finns reglerade i ramavtalet.

Avvikelserna identifierades under en rutinrevision av ramavtalet och är stora till både antal och belopp. Då Crayon, trots omfattande dialog och generösa tidsramar inte har rättat de fall där de tillämpat ett för högt påslag, har Inköpscentralen beslutat att häva ramavtalet. Det innebär att Crayon inte längre får ta emot avrop från upphandlande myndigheter eller ingå nya kontrakt med stöd av ramavtalet. De kontrakt som Crayon redan har ingått upphör dock inte automatiskt att gälla. Upphandlande myndigheter som har ett befintligt kontrakt måste därför själva bedöma om, och i så fall hur, Inköpscentralens hävning påverkar relationen till Crayon.

Viktigt att våra kunder kan lita på ramavtalen

Inköpscentralen hjälper kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal. Det är av största vikt för oss att upphandlande myndigheter kan lita på att våra leverantörer följer ramavtalsvillkoren. Därför följer vi regelbundet upp våra ramavtal och kommer alltid agera om uppföljningen visar på avvikelser.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar