21 november 2018 Anställning | Hållbarhet | Arbetssätt

Regionalt inköpsstöd – nu med grönare profil!

Peo Bengtsson är inköpsstödet som tar det här med grönt resande på allvar. Under sina första månader i rollen har han använt kollektivtrafiken som främsta resemedel för att ta sig ut till kunderna.

Vad omfattas i ditt arbete?

Jag reser i Mellansverige, och besöker kommuner och landsting som behöver stöd eller rådgivning i sin upphandlingsverksamhet. Vi diskuterar på vilket sätt våra ramavtal kan underlätta upphandlande myndigheters vardag. Dessutom informerar jag om AffärsConcepts och HR- och chefsstöds erbjudande till offentlig verksamhet. Det brukar bli bra och informativa samtal.

Hur ser området ut som du reser på?

Uppsala, Örebro, Östergötland, Västmanland och (inom kort) också Norrbotten, är mitt distrikt. Låt mig dock tillägga att vi är ett antal kollegor som alla kan hjälpas åt att besöka upphandlande myndigheter om det skulle behövas! Vi har våra geografiska indelningar, men kan alltid hoppa in för varandra med kort varsel.

Hur fungerar det att resa?

Jag har valt att enbart resa med tåg och buss till våra upphandlande myndigheter. Eftersom våra kunder oftast har sin verksamhet eller huvudkontor i en centrumkärna så betyder det att jag har lätt för att ta mig dit utan att behöva använda tjänstebil. Jag tycker att fördelarna är flera: det miljömässigt hållbara resandet är givetvis viktigt, inte minst eftersom vi alltmer upphandlar ramavtal med hållbarhet som en av grundförutsättningarna för avtalens tillkomst. Men också eftersom det ger mig möjlighet att arbeta administrativt på tåget och hela tiden vara tillgänglig när upphandlande myndigheter behöver nå mig.

Finns det några svårigheter med att resa kollektivt till upphandlande myndigheter?

Egentligen inte. Jag planerar resorna i förväg och ser till att ha goda marginaler när jag behöver byta mellan tåg och buss. Jag hittar nästan alltid ett trevligt kafé i varje stad jag besöker och så kan jag arbeta därifrån medan jag väntar.

Var känner du att du har kunnat bidra med störst nytta under dina första månader som regionalt inköpsstöd?

Med ansträngda organisationer som behöver få mycket gjort, märker jag att Kommentus kan vara ett fantastiskt komplement till den egna verksamheten. Det gäller vad vi än pratar om: ramavtal, konsultstöd eller HR- och Chefsstöd. Det är roligt att kunna hjälpa till och reda ut frågetecken åt kommuner, kommunala bolag och landstingen. Jag vill att Upphandlande myndigheter ska uppleva oss som en stark samarbetspartner när de behöver oss!

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar