4 juni 2018 Upphandling | Ramavtal

Nationella Barnvaccinupphandlingen fortsätter framåt

Upphandlingen "Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018" rullar framåt enligt plan. Nu har svaren kommit in på den externa remiss för kravspecifikationen som varit ute.

Både landsting och regioner, leverantörer i branschen samt övrigt berörda intresseorganisationer har lämnat synpunkter genom remissen och dessa bearbetas för närvarande av projektets arbetsgrupper.

Syftet med remissen är att inför annonseringen av upphandlingen möjliggöra förändringar av upphandlingsunderlaget efter att ha fått det synat av de grupper som påverkas av upphandlingen och det kommande ramavtalet. Det ökar möjligheterna att göra en upphandling som ger god tillgång till bra vacciner i hela Sverige.

Projektorganisation

I upphandlingens styrgrupp finns representanter från SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), Stockholms Läns Landsting (SLL), Västra Götaland Regionen (VGR), Region Skåne (RS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I projektet ingår också en strategisk styrgrupp som består av SSL och representanter från elevhälsan.
Utöver det består projektorganisationen av en projektgrupp där SKI, SLL, VGR, RS och SKL ingår. Arbetet i projektgruppen leds av SKI med stöd av övriga medlemmar.

Medicinsk expertgrupp

För de frågor som rör krav och utvärderingskriterier tar projektet hjälp från en speciellt utsedd medicinsk expertgrupp. Deltagarna i expertgruppen har djup kunskap om branschen och de medicinska förutsättningarna för upphandlingens utformning.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar