Konferens: Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

Upphandling är en strategisk ledningsfråga för kommunen. Den här konferensen i SKLs regi, ger dig tips och verktyg för att driva på arbetet med att ställa klimat- och hållbarhetskrav i den kommunala upphandlingen.

Under en heldag får du som deltgare på konferensen möjlighet att lyssna till en rad inspirerande och duktiga talare. Hör bl.a. Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus berätta om tillgängliga verktyg som kan stötta både upphandlings- och hållbarhetsarbetet i kommunen.

Du träffar också Upphandlingsmyndigheten som berättar om sina upphandlingskriterier och hur deras stöd kommer utvecklas framöver samt får del av av praktiska tips från kommuner som ligger i framkant med arbetet med LCA och innovationsupphandling.

Ta chansen att träffa kollegor från hela landet, lär av varandra och berätta vad ni gör i din kommun.

Välkommen!

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar