30 oktober 2018 Ramavtal | Pressmeddelande

Kvalitet och hållbarhet i fokus på nya ramavtalet Möbler 2017

Ramavtalet Möbler 2017 är tecknat och det är nu möjligt för våra kunder att beställa möbler från 7 av 11 anbudsområden. Ytterligare 4 anbudsområden är klara för avtalsteckning och beräknas vara redo för avrop under december månad.

Möbler 2017 ersätter det tidigare avtalet Möbler 2013 som löpte ut i augusti. Nyheter är ett högt hållbarhetsfokus med ett brett utbud av miljösmarta möbler samt ett noga kravställt sortiment som ska förenkla för kunderna.

– Vi vill göra avtalet överskådligt och enklare att avropa från. Därför håller vi på att ta fram en katalog för typfallssortimentet där det även tydligt ska framgå vilka artiklar som håller ett högt miljöfokus , berättar Caroline Tottie, kategoriansvarig Förbrukning administration och kontor på SKL Kommentus Inköpscentral.

Avtalet har i skrivande stund 39 leverantörer och 21 geografiska områden som möjliggör leveranser från lokala leverantörer.

– Vi är jätteglada att ramavtalet nu är klart att använda. Vi hoppas att våra kunder ser möjligheterna att utifrån sina miljö- och verksamhetsmål avropa inredning av hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. Ramavtalets leverantörer har inte bara kunskap och erfarenhet utan arbetar även aktivt med att utveckla sortimenten och tjänsteutbudet för att stödja offentliga myndigheter att köpa mer hållbart, avslutar Caroline Tottie.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar