Informationsdag Förskolebyggnader 30 mars

Välkommen till en informationsdag om ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Delta på plats i Stockholm eller via webbsändning.

Den 30 mars anordnar SKL Kommentus Inköpscentral en informationsdag om det nya ramavtalet för nyckelfärdiga förskolor.

Vi informerar om syftet med avtalet Förskolebyggnader 2018 och upphandlingens genomförande. Stort fokus kommer att ligga på hur avtalet är utformat och hur det tillämpas.

Mer information och program kommer inom kort.

Datum: 30 mars
Tid: 09.00-16.00
Var: Sveriges Kommuner och Regioner, Hornsgatan 20, Stockholm eller delta live via webben

SKL Kommentus Inköpscentral och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Syftet med ramavtalet är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek.

Medverkande under dagen är representanter från SKL Kommentus Inköpscentral, SKR, referensgrupp, leverantörer med flera.

Dagen är kostnadsfri, anmäl dig nedan.

Anmälan

Välj ett av följande alternativ: *