28 maj 2018 Ramavtal | Hållbarhet

Hållbarhetsåret 2017 på SKL Kommentus Inköpscentral

Hållbarhetskrav, blockkedjeteknik och kravuppföljning. SKL Kommentus Inköpscentral gjorde mycket förra året för att stötta kunderna i arbetet mot sina hållbarhetsmål, det visar Hållbarhetsrapporten för 2017.

Det är ingen underdrift att hållbarhet trendar i Sverige. Det pratas om plastbantning, kemikaliebantning och resursbanting och i kommunerna har man satt upp ett antal miljömål som ska uppfyllas inom en mer eller mindre snar framtid. Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus Inköpscentral arbetar tillsammans med sina kollegor på hållbarhetsavdelningen för att underlätta för kommunerna att uppfylla sina mål. På SKL Kommentus årsstämma pratade han om resultatet av arbetet som redovisas i Hållbarhetsrapporten 2017.

– Flera kommuner, landsting och regioner har höga hållbarhetsmål som ska uppfyllas inom bara ett par år. Då gäller det att SKL Kommentus Inköpscentrals egna mål tangerar dem så att våra ramavtal håller den hållbarhetsstandard som kommunerna efterfrågar, förklarar Peter.

Inköpscentralen arbetar med målsättningen att alla ramavtal där det är relevant ska innehålla drivande hållbarhetskrav, d.v.s. krav på miljöprestanda och på sociala och etiska ansvarsfulla leverantörskedjor för att säkerställa att leverantörerna kan tillhandahålla varor och tjänster som möter våra kunders behov.

– Och det har vi lyckats med under 2017, säger Peter, Hållbarhetsrapporten visar att vi hade både miljökrav och sociala och etiska krav i samtliga upphandlingar där de var av betydelse.

Uppföljning av kraven är största arbetet

Att ställa rätt krav i upphandlingar är självklart viktigt men betyder lite om man inte under ramavtalsperioden också följer upp att leverantörerna efterlever dem.

– För att se till att våra hållbarhetskrav faktiskt uppfylls har vi satt ett mål där vi ska följa upp alla ramavtal där de ingår inom en fyraårig revisionscykel, säger Peter och poängterar att det är angeläget eftersom de nästan alltid hittar brister.

– Det stora jobbet är att följa upp kraven, inte att ställa dem, konstaterar han.

Blockkedjeteknik och hållbarhetskollen

Förutom att ställa rätt krav och följa upp dem i ramavtalen, har Peter och hans kollegor under 2017 deltagit i ett projekt med fokus på hur blockkedjeteknik kan användas ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi ser stor potential i blockkedjeteknik som gör det lättare att spåra varor och se var t.ex. ingående råvaror har sitt ursprung, berättar Peter.

SKL Kommentus Inköpscentral tillhandahåller också Hållbarhetskollen som under året har öppnats upp för alla SKI:s kunder. Det är en uppföljningstjänst som ger kunderna tillgång till de revisioner som genomförs hos leverantörer i Sverige och utomlands, inom riskområden.

– 2017 har vi förutom ett antal kontorsrevisoner här i Sverige, även hunnit besöka fabriker i bland annat Portugal och Thailand, berättar Peter.
Syftet med revisionerna är att bland annat förbättra arbetsmiljön för de som arbetar där, se till att säkerheten är tillräcklig och att de anställda får skälig lön och övertidsersättning.

– Genom revisionerna bidrar vi till bättre arbetsförhållanden i de fabriker som tillverkar saker som hamnar i offentlig sektor, avslutar Peter.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar