30 januari 2019 Upphandling

Grönt ljus för HPV-vaccin i Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten fastslår att det var rätt av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) att direktupphandla HPV-vaccin, och avslår därmed den ansökan om överprövning som inkommit.

Upphandlingen av HPV-vaccin görs av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) separat från övriga vacciner i det nationella barnvaccinationsprogrammet. I höstas annonserade SKI att beslut tagits att ingå avtal med leverantören Merck Sharp & Dohme Sweden AB (MSD) genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

- Vi valde att direktupphandla eftersom MSD är den enda leverantör som kan erbjuda vaccin med de kvaliteter som vår medicinska expertgrupp har meddelat motsvarar behovet hos de upphandlande myndigheterna, säger Klara Diskay, projektledare i upphandlingen.

MSDs vaccin Gardasil 9 är det enda 9-valenta vaccin som finns på marknaden som ger direktskydd mot nio olika HPV-typer. Konkurrenten GlaxoSmithKline AB (GSK) överprövade beslutet då de ansåg att deras vaccin Cervarix motsvarade behovet, men har alltså nu fått avslag.

Rätt att fastställa behovet

Förvaltningsrätten skriver i ett pressmeddelande att de ”anser att SKI har haft rätt att fastställa sitt behov i upphandlingen som ett 9-valent vaccin med direkt skydd mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58. Förvaltningsrätten bedömer därmed att det är utrett att SKI:s behov endast kan tillgodoses genom Gardasil 9.”

- Det känns jättebra att beslutet från Förvaltningsrätten har kommit, säger Klara, nu kan vi fortsätta jobba framåt härifrån. Domen visar att vi har rätt att själva besluta om vilket behov som ska styra kravställning och att ett avtal kan direktupphandlas på detta sätt, förutsatt att det bara finns en leverantör på marknaden som kan leverera motsvarande det behovet samt att vi kan motivera det.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Om så sker kan avtalstecknande komma att fördröjas under tiden som kammarrätten prövar målet. Om GSK inte överklagar kan avtal tecknas tidigast den 11 februari.

Målsättningen är att ramavtalet för HPV-vaccin ska vara klart att avropas i september 2019.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar