28 januari 2020 Upphandling | Ramavtal

En ny aspekt i stadsplaneringen

Att skapa trevliga miljöer i städer har alltid varit främsta fokus för stadsplanerare, samtidigt som det har varit viktigt att fordon kan ta sig fram. När Europa däremot drabbats av flera terrorattacker, där fordon har använts för att köra på människor, har förutsättningarna för att planera staden förändrats.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, släppte 2018 skriften ”Skydd mot fordonsattacker”. Den fungerar som en vägledning om hur skydd ska integreras, såväl i dagens stadsbild som i den framtida, utan att behöva göra avkall på framkomlighet eller den öppna stadsmiljön.

I samband med att skriften släpptes valde SKL Kommentus Inköpscentral att undersöka om fordonshinder kan bli ett framtida ramavtal.

- Då detta är ett nytt sätt att tänka i stadsplaneringen vill vi hjälpa våra kunder i arbetet med att skydda kommunerna mot fordonsattacker, vansinnesdåd, sjukdomsfall eller liknande händelser, säger Henrik Ellung, kategoriansvarig på SKL Kommentus Inköpscentral. Därför valde vi att ha med fordonshinder i vår portfölj.

Under förstudien och upphandlingen skedde täta dialoger med leverantörer, beställare, även Polisen har kontaktats. Dessutom har Inköpscentralen, med hjälp av Statens väg- och transportforskningsinstitut, tagit fram lämpliga nivåer för internationella krocktester. I dessa tester har man undersökt hur mycket hindret ska klara av att stoppa, vikt på fordonet, hastighet och bromssträcka.

Upphandlingen omfattar testade hinder för olika behov avsedda att påverka, hindra och styra trafiken.

Inom kort ska upphandlingen annonseras och avtalet beräknas vara klart för avrop i april i år. Då ett liknande avtal inte finns hos Statens inköpscentral kan även statliga bolag och myndigheter avropa från det om de anmäler intresse innan upphandlingen annonseras.

- Vi hoppas och tror att avtalet kommer att generera stor kundnytta både till kommuner och regioner som till statliga bolag, säger Henrik.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar