3 april 2020 Upphandling | Ramavtal

Tillfälliga prisjusteringar på vissa kritiska produkter

Utbrottet av covid-19 påverkar såväl tillgången till som kostnaderna för att leverera vissa produkter som finns på våra ramavtal. För att möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören tillfälligt får höja sina priser för att täcka ökade kostnader på kritiska artiklar där tillgången påverkas av utbrottet.

Det pågående utbrottet av covid-19 har medfört att kostnaden för råvaror och produkter som ingår i vissa hygien- och städartiklar har ökat mycket snabbt. Det beror bland annat på problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras och ökade världsmarknadspriser på ingående råvaror och produkter. Artiklar som påverkas är bland annat desinfektionsprodukter.

Ingen generell prisjustering

För att försöka möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören tillfälligt får höja sina priser för att täcka de ökade kostnaderna på vissa artiklar. Prisjusteringen gäller endast för de artiklar som påverkats av ökade kostnader till följd av utbrottet av covid-19 och är alltså inte en generell prisjustering. Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av covid-19 påverkar tillgången till artiklarna.

-Våra leverantörer arbetar intensivt med att försöka få fram de kritiska produkterna. Vi har en ständig dialog med dem och godkänner och bevakar eventuella prisjusteringar såväl uppåt som nedåt mycket noggrant, säger Olof Molander, chef på SKL Kommentus Inköpscentral.

Inköpscentralen informerar kunder löpande om leveransförseningar och annan påverkan med anledning av utbrottet av covid-19. Läs mer på vår samlingssida om covid-19 om hur utbrottet påverkar vår verksamhet.

Tipsa en vän