9 april 2020 HR-tjänster

AB HR och AB Lön nu som webbutbildningar

Nu lanserar vi AB HR och AB Lön som webbutbildningar, ett säkert, smidigt och effektivt sätt för dig att ha möjlighet att ta del av utbildningen.

Grundkurs i Allmänna bestämmelser – tillgänglig för alla - ingen platsbegränsning. Innehållet är säkerställt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ligger i linje med relevanta kollektivavtal, lagstiftning och praxis. Webbutbildningarna är en självklar del i varje HR-medarbetares introduktion och en förutsättning för att du ska kunna jobba med HR inom offentlig sektor.

Läs mer på utbildningssidan

Tipsa en vän