20 november 2018 Upphandling

Leverantörsdialog när inköpscentralerna upphandlar innovationsmäklare

För första gången genomför inköpscentralerna SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och Statens Inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet tillsammans en förstudie inför en eventuellt kommande ramavtalsupphandling. Förstudien belyser ett nytt ramavtalsområde, innovationsmäklare.

Ida Engberg kategoriansvarig för digitalisering hos SKL Kommentus Inköpscentral är involverad i samarbetsprojektet kring innovationsmäklare.

– Vi vill kunna möta behovet hos hela offentlig sektor, dvs statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner i denna eventuella ramavtalsupphandling av innovationsmäklare, säger Ida.

Hon anser att initiativet möjliggör en breddning av fler innovationsområden och spar tid för både avropande myndigheter och leverantörer.

Dialog med leverantörerna på marknaden

I november hade SIC och SKI en öppen leverantörsdialog i syfte att informera om förstudien och starta dialog med leverantörer för att kunna ta tillvara branschens erfarenheter och kunskaper på området. Det var ett sextiotal företag som deltog i leverantörsdialogen.

– Dialog med leverantörer på marknaden är alltid mycket givande. Här fick vi fick lyfta vad som avses med innovationsmäklare, vad kommande ramavtal syftar till och berätta om hur processen kommer att se ut framöver. Vi fick också med oss värdefull information om marknaden i det fortsatta arbetet, säger Ida Engberg.

Nu väntar enskilda möten med fortsatt intresserade leverantörer samt behovsenkäter som ger projektet ytterligare input till förstudien. Förstudien beräknas vara klar till sommaren, med målsättning att påbörja ramavtalsupphandling under hösten 2019.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar