IT och digitalisering i nutid och framtid

Hög utveckling inom IT och digitalisering är en nyckelfaktor för att den offentliga verksamheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Området är omfattande, komplext och dynamiskt. För att lyckas med IT-upphandling krävs därför såväl sakkunskap som upphandlingsteknisk och upphandlingsrättslig förståelse.

Med hjälp av ett team av jurister, ekonomer och ingenjörer tillhandahåller AffärsConcept den expertis ni behöver för att lyckas.

Vi genomför bland annat:

  • Förstudier
  • Marknadsanalyser
  • Behovsanalyser
  • Förhandlingar
  • Konkurrenspräglade dialoger
  • Avtalsimplementeringar
  • Avtalsförvaltningsåtgärder

Allt inom ramen för området IT och digitalisering.