Väntelista

Dialog och förhandling i offentlig upphandling

Plats
Hotel Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
Startdatum
den 19 mars 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
5 995 kr alt. 5 495 kr