Väntelista

Concept 1, Diplomerad upphandlare

Plats
Hotel Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
Startdatum
den 17 mars 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
43 000 kr alt. 39 000 kr