Väntelista

Introduktion LOU dag 4, fördjupning

Plats
Utbildningen hålls digitalt
Startdatum
den 9 december 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
5 995 kr alt. 5 495 kr