Regionala ramavtal

Förutom våra nationella ramavtal tar vi även fram och förvaltar regionala ramavtal. Främst sker det genom Stockholms Inköpscentral (STIC) som erbjuder en bred portfölj speciellt framtagen för, och i samarbete med, ett antal Stockholmskommuner. Här kan du läsa mer om STIC samt se aktuella ramavtal och pågående upphandlingar.

Stockholms Inköpscentral

Samordnade upphandlingar för kommuner i Stockholms län. Gemensamma ramavtal utifrån ett regionalt behov.

Så fungerar STIC

Samverkan deltagande kommuner, arbetsgrupp för strategiska frågor, sammankallande regionchef och styrgrupp.

Det här upphandlar vi nu

Se vad som händer inom de planerade och pågående upphandlingarna.

SKL Kommentus UC