Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020

Ramavtalet täcker det huvudsakliga behovet av ändamålsenligt hälso- och sjukvårdsmaterial som på grund av utbrottet av coronavirus blivit bristvara.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020

2020-04-16 till 2021-04-12
i
Det råder global brist på nitrilhandskar. Vi har dock säkrat 60 miljoner handskar, som vi räknar med ska räcka en ganska lång period framöver. För att säkerställa att dessa handskar hamnar där de verkligen behövs får man endast beställa nitrilhandskar till kommunens vård- och omsorgsverksamheter. För kommunens övriga verksamheter hänvisar vi till vinyl- och latexhandskar i webbbutiken. Mer information om handskar finns under fliken ”Information om handskar”.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet omfattar varor som det råder brist på under coronapandemin. Dessa ska i första hand gå till kommunala och kommunalt finansierade privata vård- och omsorgsverksamheter.

Beroende på hur tillgången och efterfrågan utvecklas kan omfattningen förändras. För närvarande ingår handskar i ramavtalet. På grund av global brist finns det just nu begränsningar i hur stora volymer man får beställa. Mer information finns i webbutiken.

Webbutik

För att köpa varor som omfattas av ramavtalet loggar beställaren in i en webbutik och lägger sina beställningar. I webbutiken kommer endast bristvaror som är lagerförda och tillgängliga för omgående leverans att synas.

Utbudet i butiken fylls på allteftersom vi hittar erbjudanden på världsmarknaden som är av tillräckligt god kvalitet och där pris, inklusive frakt, bedöms som rimligt under rådande omständigheter. Mer information om varorna och hur du beställer finns i webbutiken.

I webbutiken säljs även munskydd, visir, förkläden samt hand- och ytdesinfektion. Dessa produkter säljs istället enligt ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018.

De upphandlande myndigheter som har rätt att använda ramavtalet Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020 är också avropsberättigade på ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. De upphandlande myndigheterna kan alltså fortsätta att köpa samtliga produkter i webbutiken. Vi vill påminna er som har egna avtal om hälso- och sjukvårdsmaterial att kontrollera att dessa avtal inte innebär hinder för att ni fortsätter att använda Inköpscentralens ramavtal.

För privata vårdgivare gäller följande: Privata vårdgivare kan fortsätta använda webbutiken för köp av handskar precis som tidigare. För övriga produkter i webbutiken måste privata vårdgivare göra en bedömning av om de kan använda OneMed som leverantör eller inte. Det kan betyda att privata vårdgivare måste ingå egna avtal direkt med OneMed, om de inte har en avtalsrelation med OneMed sedan tidigare.

Beställningar från webbutiken ska samordnas inom kommunen.

Här är länk till webbutiken (kräver inloggning)

Har du frågor?

Vid stort beställningsbehov eller om produkter saknas: SKLbristavtal3PL@onemed.com

Frågor på lagda ordrar, bekräftelse, leverans, avvikelser: kundservice@onemed.com

Vid övriga frågor som inte rör beställningar eller behov: Ski-kundsupport@sklkommentus.se

Så förbereder sig kommunen för att kunna beställa

Ladda ner här (PDF-dokument, 502 kB, nytt fönster)

Så förbereder sig kommunen.jpg

Så beställer kommunen på avtalet

Ladda ner här (PDF-dokument, 263 kB, nytt fönster)

Detta gäller för privat vård- och omsorgsverksamhet

Ladda ner här (PDF-dokument, 341 kB, nytt fönster)

Privata.jpg

Under fliken ”Grossist” hittar du länkar till de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om grossisten.

Under fliken "Stöddokument" hittar du blanketterna som behövs samt instruktionerna som även visas nedan.

Har du frågor?

Vid stort beställningsbehov eller om produkter saknas: SKLbristavtal3PL@onemed.com

Frågor på lagda ordrar, bekräftelse, leverans, avvikelser: kundservice@onemed.com

Vid övriga frågor som inte rör beställningar eller behov: Ski-kundsupport@sklkommentus.se

Vad gäller för produkter i detta ramavtal jämfört med andra ramavtal?

Ramavtalet gäller enbart bristvaror av hälso- och sjukvårdsmaterial som uppkommit på grund av coronapandemin. För närvarande är det handskar som ingår i ramavtalet (november 2020).

Produkter som inte är bristvaror och som omfattas av ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 kan fortsatt avropas i enlighet med de villkor som framgår av ramavtalet. Inköpscentralen har även andra ramavtal Hygienartiklar och städmaterial 2018 och Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 som omfattar exempelvis handdesinfektion och viss personlig skyddsutrustning. Ramavtalet Yrkeskläder och skor 2016-2 omfattar bland annat arbetskläder för vård- och omsorgspersonal, köks- och lokalvård samt skol- och förskolepersonal.

Grossist

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Information om handskar

På grund av pandemin råder global brist på medicinska handskar s.k. sjukvårdshandskar samt skyddshandskar och råmaterial till dessa. Det är främst brist på nitril, men även vinyl och latex. Bristen beräknas vara fram till slutet av 2021.

Regionernas Kunskapsstyrning hälso och sjukvård och SKR har tagit fram en ny rekommendation Handskar från kunskapsstyrningen/SKR (10 dec 2020). Det finns även informationsmaterial från SKR och Folkhälsomyndigheten i form av Handskpyramiden för de verksamheter som använder undersöknings-/skyddshandskar som kost, lokalvård, vaktmästeri och drift samt vården. Handskpyramiden visar på ett tydligt sätt när man ska använda olika typer av handskar och när man inte ska använda handskar.

Undersökningshandskar

  • Nitrilhandskar ska i första hand användas vid hantering av kemikalier, cytostatika och läkemedel med risk för bestående toxisk effekt samt där det föreligger risk för och/eller en konstaterad smitta via kroppsvätskor. Nitrilhandskar ska också användas där det finns en diagnostiserad latexallergi samt till vissa riskgrupper. Nitrilhandskar ger i allmänhet det bästa skyddet mot kemikalier samt har lång genombrottstid mot cytostatika.
  • Vinylhandskar används vid vårdarbete/personlig hygien, städ och (icke animalisk) livsmedelshantering där låg risk föreligger.
  • Latexhandskar ger ett bra skydd, minskar den mängd smittämnen som når handen och bidrar till minskad smittspridning. Handsken är mycket elastisk, bra känslighet samt har ett bra grepp. Används med fördel vid till exempel undersökning- och provtagningsarbete. Handsken har lägre genombrottstider och skydd mot kemikalier och i jämförelse med nitrilhandskar.