Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020

Ramavtalet täcker det huvudsakliga behovet av ändamålsenligt hälso- och sjukvårdsmaterial som på grund av utbrottet av coronavirus blivit bristvara.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020

2020-04-16 till 2021-04-12

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet omfattar varor som det råder brist på under coronapandemin. Dessa ska i första hand gå till kommunala och kommunalt finansierade privata vård- och omsorgsverksamheter.

Beroende på hur tillgången och efterfrågan utvecklas kan omfattningen förändras. För närvarande ingår handskar i ramavtalet. Mer information finns i webbutiken (kräver inloggning).

Information 8 april 2021

Ramavtalet löper ut den 12 april 2021. Någon förlängning är inte möjlig.

Genom ramavtalet har kommunala vård- och omsorgsverksamheter kunnat beställa produkter som det varit brist på under coronapandemin. Ramavtalet har omfattat hand- och ytdesinfektion, förkläde med lång och kort ärm, latex-, nitril-, och vinylhandskar, munskydd och visir. Beställningar har kunnat ske på ett förenklat sätt genom en särskild webbutik.

Efter den 12 april kan samtliga dessa produkter istället beställas genom vårt ramavtal Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. Vi är glada att kunna meddela att vår leverantör OneMed har god tillgång på alla produkter.

Ramavtalets webbutik kommer att finnas kvar under en övergångsperiod

Inköpscentralen och OneMed har fått ta emot många positiva synpunkter på ramavtalets webbutik. Eftersom webbutiken har varit så uppskattad, har vi bestämt att den kommer att finnas kvar under en övergångsperiod efter att ramavtalet löper ut. De produkter som kan beställas i webbutiken efter den 12 april kommer emellertid att säljas via ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. För att fortsätta använda webbutiken efter det datumet måste därför din organisation vara avropsberättigad enligt Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018.

Avropsanmälan

Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade i ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i kommunen, regionen eller det kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, kontakta oss på telefonnummer 08 525 029 96 eller mejla oss.

Har du frågor?

Vid stort beställningsbehov eller om produkter saknas: SKLbristavtal3PL@onemed.com

Frågor på lagda ordrar, bekräftelse, leverans, avvikelser: kundservice@onemed.com

Vid övriga frågor som inte rör beställningar eller behov: Ski-kundsupport@sklkommentus.se

Under fliken ”Grossist” hittar du länkar till de fullständiga ramavtalsvillkoren och uppgifter om grossisten. Under fliken "Stöddokument" hittar du blanketterna som behövs.

Webbinarium

För mer information om övergången från Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020 till Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 håller vi ett webbinarium den 21 april 14.00-15.00. Då har vi också bjudit in Essity som tillverkar munskydd IIR som finns i butiken för att berätta om de förbättringar som gjort på munskyddet. Anmäl dig här!

Vad gäller för produkter i detta ramavtal jämfört med andra ramavtal?

Ramavtalet gäller enbart bristvaror av hälso- och sjukvårdsmaterial som uppkommit på grund av coronapandemin. För närvarande är det handskar som ingår i ramavtalet (november 2020).

Produkter som inte är bristvaror och som omfattas av ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 kan fortsatt avropas i enlighet med de villkor som framgår av ramavtalet. Inköpscentralen har även andra ramavtal Hygienartiklar och städmaterial 2018 och Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 som omfattar exempelvis handdesinfektion och viss personlig skyddsutrustning. Ramavtalet Yrkeskläder och skor 2016-2 omfattar bland annat arbetskläder för vård- och omsorgspersonal, köks- och lokalvård samt skol- och förskolepersonal.

Grossist

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Information om handskar

På grund av pandemin råder global brist på medicinska handskar s.k. sjukvårdshandskar samt skyddshandskar och råmaterial till dessa. Det är främst brist på nitril, men även vinyl och latex. Bristen beräknas vara fram till slutet av 2021.

Regionernas Kunskapsstyrning hälso och sjukvård och SKR har tagit fram en ny rekommendation Handskar från kunskapsstyrningen/SKR (10 dec 2020). Det finns även informationsmaterial från SKR och Folkhälsomyndigheten i form av Handskpyramiden för de verksamheter som använder undersöknings-/skyddshandskar som kost, lokalvård, vaktmästeri och drift samt vården. Handskpyramiden visar på ett tydligt sätt när man ska använda olika typer av handskar och när man inte ska använda handskar.

Undersökningshandskar

  • Nitrilhandskar ska i första hand användas vid hantering av kemikalier, cytostatika och läkemedel med risk för bestående toxisk effekt samt där det föreligger risk för och/eller en konstaterad smitta via kroppsvätskor. Nitrilhandskar ska också användas där det finns en diagnostiserad latexallergi samt till vissa riskgrupper. Nitrilhandskar ger i allmänhet det bästa skyddet mot kemikalier samt har lång genombrottstid mot cytostatika.
  • Vinylhandskar används vid vårdarbete/personlig hygien, städ och (icke animalisk) livsmedelshantering där låg risk föreligger.
  • Latexhandskar ger ett bra skydd, minskar den mängd smittämnen som når handen och bidrar till minskad smittspridning. Handsken är mycket elastisk, bra känslighet samt har ett bra grepp. Används med fördel vid till exempel undersökning- och provtagningsarbete. Handsken har lägre genombrottstider och skydd mot kemikalier och i jämförelse med nitrilhandskar.