Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Kategorin Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel består av flera ramavtal vilka innefattar nödvändiga produkter till sjukvården. Läkemedelsdelen erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i det nationella barnvaccinprogrammet, men även HPV och dTp.

Kontaktperson

Arian Mandegari

Arian Mandegari

Tel:
08-709 55 01
Skicka e-post

Kategoriansvarig Arian Mandegari berättar om sin kategori

"Visionen för denna kategori är att utveckla sjukvården med patienten i fokus och bidra till en jämlik och rättvis vård i hela landet. Barnvaccinationsprogrammet engagerar många då det är ett viktigt område som är av intresse för samhället i stort. Detta grundar sig i att avtalet berör folkhälsan och samtliga av Sveriges barn. Det är vidare en nationellt viktig upphandling då alla svenska kommuner och landsting kommer nyttja det kommande ramavtalet. Utöver det pågår också två andra upphandlingar som är helt nya för oss, preventivmedel och personlig skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Att se det färdiga resultatet av dessa blir både roligt och intressant.

Utveckling: I arbetet med att driva kategorin framåt ingår samtal med landstingen samt deras verksamheter. För att förstå behoven är det viktigt att vara ute på verksamhetsnivå, till exempel på sjukhusen – men även att medverka på skolsköterske-/läkemedelskongressen. Vidare samarbetar jag tätt med SKL och NT-rådet i utvecklandet av nya terapiområden."

Ramavtal inom Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Förbrukningsartiklar 2014 2020-05-08 -
Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2 2019-09-06 -
Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2 2019-08-30 -
Preventivmedel 2017 2020-07-04 -
Ramavtal för tillhandahållande av Optune genom hyra samt kringtjänster 2021-08-31 -

Pågående upphandlingar inom Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Hygienartiklar och städmaterial 2018 Pågående - Mars 2019
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 Pågående - September 2019
SKL Kommentus UC