Elenergi DIS

Elenergi 2017 är ett dynamiskt inköpssystem (DIS) där din verksamhet kan köpa elenergi anpassad för ert behov. Köp genom DIS ger fördelaktiga priser samt erbjuder flexibilitet och bekymmersfri avtalsförvaltning för dig som kund.

Frågor om DIS:et?

Kontakta kundsupport så hjälper vi dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Elenergi 2017

2018-06-21 till 2028-06-21

Elenergi 2017 DIS omfattar

Fysisk leverans av elenergi och möjlighet till prissäkring
Hantering av kundens egen produktion av elenergi
Olika prismodeller
Olika miljöval

Utöver de framtagna prismodellerna och miljövalen finns även möjlighet att ta fram egna modeller och val utifrån organisationens behov.

DIS är öppet för samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven. Ansökningar sker löpande under hela giltighetstiden. Leverantörerna som för tillfället är anslutna till DIS redovisas under fliken Stöddokument.

Avrop görs genom specifika upphandlingar som SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) utför åt dig. Från det att du skickar in dina underlag till oss tar det cirka 15 dagar till färdigt kontrakt. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda Elenergi 2017

  Kontrollera med upphandlingsansvarig i din organisation att
  avropsanmälan är gjord för Elenergi 2017.

 2. Betala serviceavgiften i efterhand

  Vill du avropa och beställa på Elenergi 2017 fast serviceavgiften för 2017 inte är betald kan upphandlingsansvarig i din organisation betala in den retroaktivt. Mejla ski-kundsupport@sklkommentus.se och uppge organisationsnummer, företagsnamn, eventuell referens på fakturan och om det ska vara e-faktura. Skriv "Servicefaktura retroaktivt Elenergi 2017" i ämnesraden.

 3. Fyll i underlagsdokumentet

  Fyll i de olika flikarna i dokumentet Underlag för specifik upphandling Elenergi 2017 samt skriv under och skanna in dokumentet. Använd dokumentet Instruktion för ifyllnad som vägledning för vilken information som ska anges. Båda underlagen finns under fliken Stöddokument.

 4. Skicka in dokumentet

  Mejla dokumentet till dis@sklkommentus.se

 5. 5. Avrop görs genom specifika upphandlingar

  Den specifika upphandlingen görs sedan av SKI.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

För att ha möjlighet att avropa från DISet ska du vara kund. Läs mer