Ramavtal och avtalskategorier

Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier, klicka på kategorirubriken om du är nyfiken på att veta mer! Våra regionala ramavtal hittar du längst ned på sidan.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport så hjälper vi dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bostäder, underhåll av gator och vägar samt tillfälliga lokallösningar.

Produkter för samhällsviktiga funktioner som dricksvattenförsörjning, avfallshantering, vinterväghållning och beläggningsarbeten.

Energi för uppvärmning eller transporter.

Förbrukningsvaror som möbler till offentliga miljöer och arbetskläder för olika branscher.

Kontorsprodukter för den dagliga driften som papper, pennor, tonerkassetter och bläckpatroner.

Applikationer till verksamhetsanpassade system, programvarulicenser och volymavtal.

Infrastrukturer och plattformar för utveckling mot smartare välfärd.

Användarnära produkter och tjänster för teknik- och affärsmodellskiften.

Ny teknik som effektiviserar välfärden och ger trygghet för brukare, anhöriga och vårdpersonal.

Pedagogiskt material till skola och förskola, litteratur samt läromedel.

HR-relaterade tjänster och produkter för personal och arbetsplatser.

Hjälp med att boka resor och övernattningar för personer eller grupper.

Finans- och tjänsteinriktade ramavtal som underlättar finansiell hantering.

Vacciner inom det nationella vaccinationsprogrammet för användning i barn- och elevhälsan.

Ombudsavtal för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen och uppföljning av dessa.

Dessa ramavtal har Stockholms inköpscentral - STIC - upphandlat på uppdrag av kommuner i Stockholms län.